Školská rada

Nacházíte se: Úvodní stránka >> Školská rada

Členové Školské rady ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123:

Mgr. Eva Šustková (předsedkyně) – zvolena za pedagogické pracovníky (sustkova@zsalsova.cz)

Ing. Miroslav Kopečný – jmenován zřizovatelem (miroslav.kopecny@koprivnice.cz)

Ing. Věra Šablaturová – jmenována zřizovatelem (vera.sablaturova@koprivnice.cz)

Mgr. Vít Goršanov – zvolen za zákonné zástupce žáků (vgorsanov@seznam.cz)

MUDr. Roman Jelínek – zvolen za zákonné zástupce žáků

Mgr. Sylva Ježová (zapisovatelka) – zvolena za pedagogické pracovníky (jezova@zsalsova.cz)

První zasedání Školské rady (2. 2. 2015)

Program:

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání
 • Volba předsedy a zapisovatele Školské rady
 • Schválení jednacího řádu
 • Seznámení s aktuálním stavem počtu žáků a s projektovou činností školy
 • Různé
 • Návrh usnesení
 • Schválení usnesení
 • Závěr

Usnesení:

Školská rada na svém 1. zasedání schvaluje:

 • předsedkyni školské rady Mgr. Evu Šustkovou a zapisovatelku Mgr. Sylvu Ježovou
 • jednací řád Školské rady v předloženém znění

Školská rada bere na vědomí:

 • informace o vývoji počtu žáků
 • informace o projektech, do kterých je škola zapojena

Druhé zasedání Školské rady (15. 6. 2015)

Program:

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání
 • Zhodnocení školního roku 2014/2015 a seznámení s výsledky přijímacího řízení žáků na SŠ
 • Seznámení s aktuální projektovou činností školy
 • Seznámení s plánovaným stavem úprav
 • Různé
 • Návrh usnesení
 • Schválení usnesení
 • Závěr

Usnesení:

Školská rada bere na vědomí:

 • informace o výsledcích přijímacího řízení
 • informace o projektech, do kterých je škola zapojena
 • informace týkající se organizace školního roku 2015/2016 (počty žáků ve třídách, změny v pedagogickém sboru)

Třetí zasedání Školské rady (26. 10. 2015)

Program:

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání
 • Seznámení s úpravami ŠVP
 • Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2014/2015
 • Informace o rozpočtu na rok 2015
 • Seznámení s aktuálním stavem úprav a projektovou činností školy
 • Různé
 • Návrh usnesení
 • Schválení usnesení
 • Závěr

Usnesení:

Školská rada na svém 3. zasedání schvaluje:

 • Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Školská rada bere na vědomí:

 • úpravy v ŠVP
 • bere na vědomí informace o vývoji počtu žáků, o projektech, do kterých je škola zapojena

Čtvrté zasedání Školské rady (6. 6. 2016)

Program:

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání
 • Seznámení s výsledky přijímacího řízení žáků na SŠ
 • Seznámení s Inspekční zprávou
 • Seznámení s aktuální projektovou činností školy
 • Seznámení s plánovaným stavem úprav
 • Různé
 • Návrh usnesení
 • Schválení usnesení
 • Závěr

Usnesení:

Školská rada bere na vědomí:

 • informace o výsledcích přijímacího řízení na SŠ
 • informace o závěrech inspekce
 • informace o projektové činnosti školy
 • informace o plánovaném stavu úprav

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter