Školní speciální pedagog

Kontakt

Školní spec. pedagog

Mgr. Jarmila Žáčková

+420 737 207 288

kabinet č. 86

Konzultační hodiny pro žáky, učitele i rodiče

pondělí – středa v odpoledních hodinách

Prosíme Vás, abyste si konzultace vždy domluvili předem, a to prostřednictvím uvedených kontaktů s preferencí e-mailu.

Úvodní slovo

Vážení rodiče, milí žáci,

na ZŠ Alšova pracuje i školní speciální pedagog, jehož samostatná poradenská činnost není přímou vzdělávací činností školy, ale je součástí našeho školního poradenského pracoviště.

Jedná se o komplexní službu pro pedagogy školy a pro rodiče žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog poskytuje úvodní poradenskou konzultaci po obdržení doporučení školského poradenského zařízení jak rodičům žáka, tak i třídním učitelům.

Úzce spolupracuje s výchovným poradcem školy. Neváhejte jej kontaktovat, pokud budete potřebovat blíže vysvětlit, jak s žákem se speciálními potřebami pracovat.

S čím se na mě můžete obrátit

Speciální pedagog je k dispozici ve škole pro potřeby žáků, jejich rodičů i vyučujících k dispozici 2 dny v týdnu, a to v úterý a ve středu. Aktivně spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti (pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra) a pomáhá s efektivním nastavením jejich doporučení v prostředí školy. V případě potřeby je samozřejmě připraven přímo na místě pomoci a poradit nejenom s učebními styly jak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tak jejich učitelům. I speciální pedagog totiž v rámci ŠPP úzce spolupracuje se všemi ostatními pedagogy školy.

Rodičům žáků pak může pomoci třeba právě s nastavením učebního stylu v případě, kdy má jejich dítě potíže s učením a potřebuje individuální přístup, či při zajištění podpory jejich dítěte se zdravotním znevýhodněním. Stejně tak se na speciálního pedagoga můžete obrátit v případě nestranného posouzení školní zralosti Vašeho dítěte před i přímo při zápisu do 1. třídy základního vzdělávání, v případě podezření na logopedické a jiné problémy dítěte, nebo například při přechodu dítěte na vyšší stupeň ZŠ.