Školní poradenské pracoviště

Naší misí je poskytovat odbornou a citlivou podporu žákům, rodičům a pedagogům v rámci školního prostředí bezplatně.

Společně se snažíme zajistit, aby se všichni členové školní komunity cítili podporováni a měli přístup ke kvalitním poradenským službám.

Šk. výchovný poradce

Mgr. Sylva Ježová

kabinet č. 87

+420 731 629 888

Šk. metodik prevence

Mgr. et Mgr. Darina Caloňová, Ph.D.

kabinet č. 109

+420 737 207 289

Školní psycholog

Mgr. Petr Bilský

kabinet č. 86

+420 732 279 215

Školní spec. pedagog

Mgr. Jarmila Žáčková

kabinet č. 86

+420 737 207 288

Na koho se obrátit, když…

 • Mé dítě neví, jakou si vybrat střední školu (kariérní poradenství).
 • Potřebujeme informace o speciálních vzdělávacích potřebách mého dítěte.
 • Nevíme, jak zajistit podmínky pro integraci mého dítěte se zdravotním postižením nebo mimořádným nadáním.
 • Potřebujeme poradit ohledně další spolupráce s odbornými institucemi.

Obraťte se na

 • Nevím, jak pomoci svému dítěti předcházet užívání návykových látek.
 • Myslím, že je mé dítě obětí šikany ve škole.
 • Mé dítě má rizikové chování.
 • Potřebujeme informace o prevenci sociálně-patologických jevů pro mé dítě a naší rodinu.

Obraťte se na

 • Mé dítě má osobní / výukové / výchovné problémy.
 • Nevím, jak mohu pomoci svému dítěti zlepšit sociální klima ve třídě nebo ve škole.
 • Mé dítě prochází krizovou situací a potřebuje odbornou pomoc (krizová intervence).
 • Potřebujeme poradit při zápisu do 1. třídy základního vzdělávání nebo při přechodu na vyšší stupeň.

Obraťte se na

 • Mé dítě má potíže s učením a potřebuje individuální přístup
 • Hledáme spolupráci s odborníkem při zajišťování podpory pro naše dítě se zdravotním postižením
 • Máme podezření na logopedické a jiné problémy dítěte
 • Potřebujeme poradit při zápisu do 1. třídy základního vzdělávání nebo při přechodu na vyšší stupeň.

Obraťte se na

Nevíte?

Pracovníci ŠPP spolu samozřejmě komunikují a spolupracují, takže když nevíte, na koho se obrátit, nebo si nevyberete pracovníka vhodného pro Váš případ, nevadí. O Vašem problému řekneme příslušnému kolegovi.

Máš problém a nechceš o něm mluvit?

K tomu je tu schránka důvěry, kterou můžeš vyplnit online tady na webu, nebo vhodit zprávu osobně v přízemí u ředitelny. Schránka se nachází přímo u dveří místnosti č. 55.