Školní jídelna

Školní jídelna je určena pro stravování žáků a zaměstnanců naší školy a ZŠ Lubina a ostatních strávníků dle platné legislativy. Nabízíme dva druhy obědového menu.

Dietní strava (bezlepková dieta) na ZŠ Alšova není zajištěna. Objednat lze na ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice.

Provoz školní jídelny

pondělí – pátek
11.30 – 14.00 hod.

v případě nahlášení konání akce lze provozní dobu prodloužit na 14.30 hodin

Ceny obědů

 • I. kategorie (7–10 let): 28 Kč
 • II. kategorie (11–14 let): 30 Kč
 • III. kategorie (15 a více let): 32 Kč
 • Zaměstnanci: 32 Kč

Platba strávného

 • inkasem z účtu u České spořitelny:
  • číslo účtu: 100060131/0800
 • poštovní poukázkou po dohodě s vedoucí školní jídelny
 • platba za stravné musí být uhrazena k 20. dni v měsíci na měsíc následující
 • Podklady pro zadání inkasa obdrží zákonný zástupce nebo strávník v kanceláři školní jídelny po vyplnění Přihlášky ke stravování

Přeplatky za stravné

 • inkaso z účtu: vyúčtování probíhá ob měsíc při tvorbě podkladů pro banku a na konci školního roku platbou na účet uvedený na Přihlášce ke stravování.
 • poštovní poukázky: vyúčtování probíhá ob měsíc při výpočtu zálohy na měsíc následující. Přeplatky z června se vrací hotovosti v září.

Přihláška ke stravování a čip

Přihláška ke stravování

 • Vyplněnou přihlášku odevzdávají za školáka zákonní zástupci ve školní jídelně
 • Jídlo se objednává a vydává na čip. Cena čipu je 100,– Kč
  • Vyzvedává se v kanceláři školní jídelny a hradí se hotově
  • Případnou ztrátu čipu nahlaste osobně nebo telefonicky vedoucí školní jídelny
 • Přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky
 • V případě změny údajů tuto informaci nahlaste vedoucí školní jídelny e-mailem
 • Do E-stravy se přihlašujete pod číslem uvedeným na čipu (jméno i heslo). Po přihlášení si heslo změňte

Co když zapomenu čip?

Objednávání a odhlašování obědů

 • Všichni strávníci přihlášení v daném měsíci k odběru obědů mají automaticky přihlášeno menu č. 1.
  • Menu č. 2 lze objednat v E-stravě
 • Odhlásit oběd můžete nejpozději do 7.30 daného pracovního dne
  • Odhlásit lze osobně, telefonicky, v E-stravě, PC boxu nebo e-mailem
  • Pokud nelze v 1. den nepřítomnosti žáka oběd včas odhlásit, je možné ho vyzvednout do vlastních jídlonosičů od 11.30 do 11.45
  • Další dny je nutné oběd odhlásit, jinak se účtuje plná cena oběda včetně režijních nákladů (49,– Kč)