Školní družina

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Kontakty na vychovatelky

Školní družina

Bc. Jana Zajíčková

+420 739 329 295

+420 556 810 172

Školní družina

Michaela Kahánková

+420 731 609 061

+420 556 810 172

Školní družina

Žaneta Jadrníčková

+420 731 435 224

+420 556 810 172

Provoz školní družiny

pondělí – pátek
6.00 – 8.00 hod.
11.40 – 16.00 hod.

Mezi 14.00 až 15.00 hod. probíhá souvislý program nebo pobyt venku, proto v této době prosíme rodiče, aby své děti ze ŠD nevyzvedávali.

Kapacita

 • ve školním roce 2023/2024 máme k dispozici místa pro děti přednostně 1. tříd
 • dále pak, dle počtu volných míst, pro ostatní děti 1. stupně

Co musíte hlásit

 • Každou změnu (změnu bydliště, kontaktů na rodiče, ...) písemně nahlásit vychovatelce
 • Omluvenky písemně vychovatelce (telefonicky výjimečně z max. 2 tel. čísel)
  • bez písemné žádosti dodané vychovatelce žák nebude uvolněn

Další informace

 • řádně vyplněnou Přihlášku a čestné prohlášení k podmínkám přijetí do ŠD včetně vyplněného odchodu dětí ze ŠD
 • odevzdejte vychovatelce; platnost přihlášky je 1 rok
 • převlečení dětí do ŠD záleží na rozhodnutí rodičů
 • při pobytu dětí v prostorách školní tělocvičny musí mít děti obuv s pevnou patou a bílou podrážkou (sportovní obuv, jarmilky, papuče s pevnou patou aj.)
 • za mobilní telefony a osobní hračky ŠD nezodpovídá
 • družinové akce, organizované vychovateli, jsou vždy a včas oznámeny písemně rodičům

Vnitřní řád školní družiny

Poplatky za ŠD

 • Platby (až po přijetí dítěte do ŠD) prosím uhraďte hotově, a to vždy za jednotlivá období.
 • období září – prosinec
  • 4 x 150 = 600 Kč
  • zaplatit do 30. 9. 2023
 • období leden – červen
  • 6 x 150 = 900 Kč
  • zaplatit do 31. 1. 2024
 • Pitný režim v ŠD
  • na celý školní rok = 100 Kč
 • Do ŠD vybíráme krabičku, nebo sadu papírových kapesníků (nejlépe v krabičce) a kuchyňské papírové utěrky

Aktivity školní družiny

news-image

Den Země ve ŠD

22. 04. 2024

news-image

Den otevřených dveří ve ŠD

11. 03. 2024

news-image

Hrajeme si :-)

11. 03. 2024

news-image

AIR-BRUSH

26. 02. 2024

news-image

Zimní panenka

22. 01. 2024

news-image

Návštěva Rexe ve školní družině

19. 01. 2024

news-image

Vánoční dílny pro děti

01. 01. 2024

news-image

Enkaustika

06. 12. 2023

news-image

Halloweenské tvoření

01. 11. 2023

news-image

Návštěva pana myslivce v družině

30. 10. 2023

news-image

Hravě o globálních tématech – Fair trade

29. 10. 2023

news-image

Rodiče dětem

14. 06. 2023