Profilace Alšovky

Naše škola má své cíle, ale zároveň je otevřená novým možnostem. Představíme Vám hlavní poslání Alšovky:

Výchovné cíle

Vzdělávací cíle