Vize Alšovky

Vize školy:
❤️
Alšovka, škola pro naši budoucnost. “
❤️

Čím se lišíme od ostatních?

Publikované informace v periodiku Novojičínský deník.cz z 8.2.2024, které se opírají přímo o unikátní data z CERMATu za sledované období posledních 7 let, dokládají nejeden zajímavý fakt.


Nejvyšší úspěšnosti při přijímacích zkouškách na střední školy z 9. tříd dosahují pravidelně žáci Alšovky, a to jak v českém jazyce, tak i v matematice. Jedná se přitom o porovnání všech základních škol v okrese Nový Jičín. Žáci Alšovky ale obstojí i při srovnání úspěšnosti škol v rámci celé republiky, neboť i tam jsme v obou profilových předmětech, ze kterých žáci v 9. ročníku skládají přijímací zkoušky na SŠ, mezi naprostou špičkou. V matematice patří Alšovka ve sledovaném období (2017-2023) mezi 3 % nejúspěšnějších škol a v českém jazyce se pak naši žáci řadí do vrchních 4 %, a to vždy ze všech základních škol z celé České republiky. Přesné umístění Alšovky v obou vyučovacích předmětech včetně úspěšnosti dalších kopřivnických škol vyšlo 22.2.2024 také v Kopřivnických novinách.

O Alšovce

Výuka v komplexu naší základní školy byla zahájena již od školního roku 1970/1971, a to v tehdy právě dokončeném učebním pavilonu. Ten byl jako „odloučené“ pracoviště součástí dnes již neexistující ZŠ Náměstí.

Zřizovatelem Alšovky je Město Kopřivnice. Škola je nyní tvořena dvěma hlavními pavilony. V prvním pavilonu jsou učebny 1. a 2. stupně, většina kabinetů, odborné učebny anglického jazyka, fyziky a chemie, zeměpisu a dějepisu, ve druhém se pak nacházejí odborné pracovny výtvarné výchovy, dílen, dvě počítačové učebny, cvičná kuchyňka, učebna německého jazyka, dále pak školní klub s knihovnou, tři oddělení školní družiny, dvě tělocvičny a kompletně zrekonstruovaná školní jídelna z roku 2022.

Součástí školy je i víceúčelové sportovní hřiště, které bylo otevřeno v roce 2013. Ve výchovně-vzdělávací oblasti se škola profiluje rozšířenou výukou jazyků, informatiky a výpočetní techniky (předmět počítačová grafika).