Něco o Alšovce

Výuka v komplexu základní školy pod hlavičkou ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín se vzděláváním na 1. i na 2. stupni byla zahájena v září roku 1977. Ovšem již od školního roku 1970/1971 byl provoz školy zahájen v tehdy právě dokončeném učebním pavilonu, který byl jako „odloučené“ pracoviště součástí již neexistující ZŠ Náměstí.

Čím se lišíme od ostatních?

Zřizovatelem Alšovky je Město Kopřivnice. Škola je nyní tvořena dvěma hlavními pavilony. V prvním pavilonu jsou učebny 1. a 2. stupně, většina kabinetů, odborné učebny anglického jazyka, fyziky a chemie, zeměpisu a dějepisu, ve druhém se pak nacházejí odborné pracovny výtvarné výchovy, dílen, dvě počítačové učebny, cvičná kuchyňka, učebna německého jazyka, dále pak školní klub s knihovnou, tři oddělení školní družiny, dvě tělocvičny a kompletně zrekonstruovaná školní jídelna z roku 2022.

Součástí školy je i víceúčelové sportovní hřiště, které bylo otevřeno v roce 2013. Ve výchovně-vzdělávací oblasti se škola profiluje rozšířenou výukou jazyků, informatiky a výpočetní techniky (předmět počítačová grafika).