Přípravná třída

při Základní škole Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

Naší snahou ve spolupráci se zřizovatelem Městem Kopřivnice je od nového školního roku zřídit ve škole přípravnou třídu pro žáky s tzv. odkladem povinné školní docházky. Tento dokument, tj. rozhodnutí o odkladu, vyhotovuje školské poradenské zařízení (nejčastěji pedagogicko-psychologické zařízení) na žádost zákonného zástupce dítěte, nebo na základě doporučení mateřské školy a se souhlasem zákonného zástupce.

Výhody zařazení dítěte do přípravné třídy namísto „opakování“ posledního stupně (oddělení) mateřské školy (pozn.: předškolní vzdělávání v ČR je ze zákona povinné pro všechny děti, které do začátku nového školního roku dovrší věk 5 let) spatřujeme především v:

– aklimatizaci dítěte na školní prostředí
– individualizované práci ve vrstevnické skupině
– kombinované formě výuky a hry, která umožní snadnější přestup z MŠ na ZŠ
…další podrobnosti naleznete v přiloženém letáčku níže

Alšovka má pro své budoucí žáčky připravené třídy nachystané plnohodnotné zázemí, se zřízením přípravné třídy počítáme na patře školní družiny, kterou mohou děti samozřejmě také využívat (6.00 – 16.00), k dispozici bude samostatný vstup do školy i šatna, nově zrekonstruovaná školní jídelna pak bude dětem připravovat chutné a zdravé obědy. Zásadní podmínkou pro otevření přípravné třídy je z hlediska legislativy její naplněnost – počet přijatých žáků by neměl být nižší než 10, přičemž maximální kapacita jedné přípravné třídy je 15 žáků. Žádost o odklad povinné školní docházky je pro Vás stejně jako Žádost o přijetí do přípravné třídy připravena a k dispozici v elektronické podobě – viz výše.