Přípravná třída

při Základní škole Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNOU TŘÍDU pro nový školní rok! V tuto chvíli evidujeme 10 závazných přihlášek, maximální kapacita přípravné třídy je 15 dětí. V případě zájmu prosím kontaktujte přímo paní zástupkyni Markétu Hanzelkovou na tel. 731 679 039, e-mail: hanzelkovam@zsalsova.cz

Společná informativní schůzka všech rodičů dětí zapsaných do přípravné třídy proběhne na přelomu května a června, ohledně jejího přesného termínu budete v dostatečném předstihu kontaktováni.

Zapsání dítěte k povinné školní docházce na ZŠ Alšova NENÍ podmínkou pro přijetí dítěte do přípravné třídy.

Rozhodnutí o odkladu vyhotovuje školské poradenské zařízení (nejčastěji pedagogicko-psychologické zařízení) na žádost zákonného zástupce dítěte, nebo na základě doporučení mateřské školy a se souhlasem zákonného zástupce.

Výhody zařazení dítěte do přípravné třídy namísto „opakování“ posledního stupně (oddělení) mateřské školy (pozn.: předškolní vzdělávání v ČR je ze zákona povinné pro všechny děti, které do začátku nového školního roku dovrší věk 5 let) spatřujeme především v:

– aklimatizaci dítěte na školní prostředí
– individualizované práci ve vrstevnické skupině
– kombinované formě výuky a hry, která umožní snadnější přestup z MŠ na ZŠ
…další podrobnosti naleznete v přiloženém letáčku níže

Alšovka má pro své budoucí žáčky připravené třídy nachystané plnohodnotné zázemí, se zřízením přípravné třídy počítáme na patře školní družiny, kterou mohou děti samozřejmě také využívat (6.00 – 16.00), k dispozici bude samostatný vstup do školy i šatna/šatní skříňky, nově zrekonstruovaná školní jídelna pak bude dětem připravovat chutné a zdravé obědy. Zásadní podmínkou pro otevření přípravné třídy je z hlediska legislativy její naplněnost – počet přijatých žáků by neměl být nižší než 10, přičemž maximální kapacita jedné přípravné třídy je 15 žáků. Žádost o odklad povinné školní docházky je pro Vás stejně jako Žádost o přijetí do přípravné třídy připravena a k dispozici v elektronické podobě – viz výše.