Projekty

Na Alšovce se s úspěchem aktivně zapojujeme již řadu let do mnoha zajímavých projektů, které nám umožňují rozvíjet školu, její zaměstnance i naše žáky. Pro lepší přehlednost uvádíme se spuštěním nového webu školy pouze ty, jejichž realizace spadá do období roku 2022 a dále.

Srdečně děkujeme všem našim partnerům za jejich velkorysou pomoc.

news-image

Digitalizujeme školu

Realizace: 01. 01. 2024 – 31. 12. 2024

Rozpočet: 36 000 Kč

news-image

Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Alšova, Kopřivnice

Realizace: 01. 09. 2023 – 30. 09. 2024

Rozpočet: 5 556 829 Kč

news-image

O2 Chytrá škola

Realizace: 01. 01. 2023 – 31. 12. 2023

Rozpočet: 74 000 Kč

news-image

Podpora aktivit v oblasti prevence

Realizace: 01. 09. 2023 – 31. 05. 2024

Rozpočet: 50 000 Kč

news-image

Šablony Operační program Jan Amos Komenský

Realizace: 01. 01. 2023 – 31. 12. 2025

Rozpočet: 2 879 748 Kč

news-image

Digitalizace vzdělávání

Realizace: 01. 01. 2023 – 31. 01. 2024

Rozpočet: 489 000 Kč

news-image

2023-1-CZ01-KA121-SCH-000139418

Realizace: 01. 06. 2023 – 31. 08. 2024

Rozpočet: 40 700 EUR

news-image

Doučování žáků škol na ZŠ Alšova

Realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2023

Rozpočet: 195 000 Kč

news-image

Jdeme dál

Realizace: 01. 12. 2020 – 31. 10. 2022

Rozpočet: 33 758 EUR