Školní klub

Projekt na vytvoření školního klubu vznikl na základě participativního rozpočtu, kdy zřizovatel poskytl škole finanční dotaci pro zvelebení školy. Hlavním záměrem bylo, aby si žáci sami určili, jak chtějí tyto finanční prostředky využít, a tak nakonec prostřednictvím školního parlamentu, navržených projektů jednotlivých tříd a závěrečného společného hlasování všech žáků školy zvítězila myšlenka vytvoření školního klubu. Realizace projektu, tedy přeměna multifunkční učebny na školní klub (porovnání níže), probíhala po jednotlivých etapách v průběhu školního roku 2022/2023 a celé úsilí vyvrcholilo slavnostním otevřením školního klubu dne 12. května 2023.

Od té doby slouží příjemné prostředí školního klubu všem žákům školy jak z 1., tak i ze 2. stupně, otevřeno je každý den po skončení 5. vyučovací hodiny, žáci si zde také mohou zkrátit čas při čekání na odpolední výuku. Klub je vybaven pohodlným posezením v mnoha podobách, deskovými hrami, skákacími míči či stolním PC s dataprojektorem, jeho součástí je i školní knihovna. Proto je klub také hojně využíván pro pořádání různých přednášek a třídních besídek, stejně jako pro potřeby školní družiny i samotné výuky.