Školní družina

Nacházíte se: Úvodní stránka >> Školní družina

Informace školní družiny

Školní družina (ŠD) při ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 má ve školním roce 2021/2022 k dispozici místa pro děti přednostně 1.tříd a dále pak, dle počtu volných míst, pro ostatní děti prvního stupně.


Provoz ŠD:    pondělí – pátek: 6.00 – 8.00 hod., 11.40 – 16.00 hod.


Kontakty na vychovatelky ŠD:
    1. oddělení - 739 329 295  - Bc. Jana Zajíčková (vedoucí školní družiny)
    2. oddělení - 731 609 061 - Michaela Kahánková
    3. oddělení - 731 435 224 - Žaneta Jadrníčková

Platba ŠD:
    září – prosinec    4 x 150 = 600 Kč        zaplatit do 30.9.2021
    leden – červen    6 x 150 = 900 Kč        zaplatit do 31.1.2022

Na základě rozhodnutí ředitele školy je ŠD bezúplatná pro děti ukrajinských uprchlíků do 30.6.2022.

Pitný režim v ŠD:    na celý školní rok = 100 Kč

  • řádně vyplněnou  “Přihlašku a čestné prohlášení k podmínkám přijetí do ŠD “ včetně odchodu dětí ze ŠD odevzdat vychovatelce
  • každou změnu písemně nahlásit vychovatelce
  • omluvenky pouze písemně ( telefonicky výjimečně z max. 2 tel. čísel)
  • převlečení dětí do ŠD záleží na rozhodnutí rodičů - doporučujeme
  • mezi 14:00 – 15: 00 hod. probíhá souvislý program nebo pobyt venku, proto v této době prosíme rodiče, aby své děti ze ŠD nevyzvedávali
  • při pobytu dětí v prostách školní tělocvičny musí mít děti obuv s pevnou patou a bílou podrážkou (sportovní obuv, jarmilky, papuče s pevnou patou aj.)
  • za mobilní telefony a osobní hračky ŠD nezodpovídá
  • do ŠD vybíráme krabičku nebo sadu papírových kapesníků (nejlépe v krabičce)                a kuchyňské papírové utěrky
  • družinové akce, organizované vychovateli jsou vždy a včas oznámeny písemně rodičům
  • odkaz na Vnitřní řád ŠD: http://www.zsalsova.cz/soubory/dokumenty/Vnit%C5%99n%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20%C5%A1koln%C3%AD%20dru%C5%BEiny.pdf

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter