Školní družina

Nacházíte se: Úvodní stránka >> Školní družina

Informace školní družiny

ŠD při ZŠ Alšova v Kopřivnici má ve školním roce 2019/2020 87 žáků z 1. – 4. tříd ZŠ ve třech odděleních.

Provoz ŠD:    pondělí – pátek: 6.00 – 8.00, 11.40 – 16.00

Telefon:
    1. oddělení - 556 821 779  - Michaela Kahánková, popř. 731 609 061 –  pavilon ŠD
    2. oddělení - 731 435 224  - Jana Čeladníková – pavilon ŠD
    3. oddělení - 739 329 295  - Bc. Jana Zajíčková – pavilon ŠD

Platba ŠD:
    září – prosinec    4 x 100 = 400 Kč        zaplatit do 30.9.2019
    leden – červen    6 x 150 = 900 Kč        zaplatit do 31.1.2020

Pitný režim v ŠD:    na celý školní rok = 100 Kč

  • řádně vyplnit “Zápisní lístek“ včetně odchodu dětí ze ŠD + potvrzení o zaměstnání obou rodičů
  • každou změnu písemně nahlásit vychovatelce/ vychovateli
  • omluvenky pouze písemně (ne telefonicky)
  • převlečení dětí do ŠD záleží na rozhodnutí rodičů, doporučuji tepláky
  • papuče, nejlépe podepsané, tepláky – uložit do označené tašky
  • mezi 13.45 – 15.00 hod. probíhá souvislý program nebo pobyt venku, proto v této době prosím rodiče, aby své děti ze ŠD nevyzvedávali
  • za mobilní telefony a osobní hračky ŠD nezodpovídá
  • do ŠD vybíráme krabičku nebo sadu papírových kapesníků (nejlépe v krabičce) a kuchyňské papírové utěrky
  • družinové akce, organizované vychovateli jsou vždy a včas oznámeny písemně rodičům

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter