ZŠ Alšova, Kopřivnice

30
listopad
2020

Slavnost Slabikáře v 1. B

Kategorie: Škola

I přes letošní složitou situaci jsme zvládli první písmenka, slabiky, začínáme psát do Písanky. Nastal čas otevřít svůj první Slabikář a pustit se do dalších slabik, prvních vět, příběhů... A to si určitě zaslouží malou oslavu.

25
listopad
2020

Doplňující sdělení platná od 30.11.

Kategorie: Škola

Všem rodičům i žákům (2. stupně) byly zaslány prostřednictvím Bakalářů podrobné informace ohledně návratu dětí do školy od 30. listopadu.

Zároveň upozorňujeme, že oběd na pondělí 30.11. je potřeba si v případě zájmu přihlásit přes internetový systém (z důvodu konce měsíce), a to do čtvrtku 26.11. Obědy od začátku prosince už pak budou všem strávníkům automaticky přihlášeny na celé další období, v případě Vašeho nezájmu je potřeba naopak obědy odhlásit.

Děkujeme za pochopení a za Vaši součinnost.

20
listopad
2020

Informace pro rodiče ke znovuotevření školy k 30.11.

Kategorie: Škola

Vážení a milí rodiče,

v pondělí 30. listopadu dojde k návratu většiny žáků do školy (1. stupeň všechny děti, 2. stupeň v režimu rotační výuky - střídání celých tříd po týdnu). Ve středu 25.11. Vám (3. - 9. ročník) proto zašlu přes Bakaláře podrobné informace a pokyny k organizaci a fungování školy od 30.11., abyste měli dostatek času se na všechny změny připravit.

Všechna nově nastavená pravidla k 30.11. vycházejí striktně z manuálu MŠMT a dalé se odvíjejí od organizačních a personálních možností naší školy a současné epidemiologické situace.

Rodičům dětí, které navštěvují školní družinu, jsem již harmonogram fungování ŠD zaslal na Bakaláře.

Jsme přesvědčeni, že společně se nám vše podaří zvládnout.

16
listopad
2020

Obědy pro žáky od středy 18.11.

Kategorie: Škola

Od středy 18.11. budou z důvodu návratu žáků 1. a 2. tříd do školy vydávány obědy žákům distanční výuky (3. - 9. ročník) pouze v čase od 13.00 do 13.30. Toto opatření bude platit opět do odvolání, tedy do dalších změn vládního nařízení.

Upozorňujeme zároveň rodiče žáků nejen 1. a 2. tříd, že v případě zájmu o obědy od 18.11. je potřeba si přes internetový systém nejdříve jednotlivé dny přihlásit. Konkrétní informace k návratu Vašich dětí do školy pak naleznete v Bakalářích.

Současně informujeme, že SEKRETARIÁT ŠKOLY bude od středy 18.11. fungovat v BĚŽNÉM REŽIMU.

12
listopad
2020

MAP II - průzkum na školách

Kategorie: Škola

Vážení a milí rodiče,

informujeme Vás, že v rámci našeho společného projektu MAP ORP Kopřivnice II rozjíždíme II.kolo průzkumu k získání názorů na vnímání našich škol ze strany pedagogů i ze strany rodičovské veřejnosti.

dotazník pro rodiče žáků ZŠ:
www.koprivnice.cz/map

Tým MAP ORP Kopřivnice II

7
listopad
2020

Online konzultace s p. psychlogem

Kategorie: Škola, Projekt: Šablony 2018
Po dobu distanční výuky jsou možné s p. psychologem on-line konzultace (přes aplikaci Meet).
 
 
2
listopad
2020

Provoz školní jídelny

Kategorie: Škola

- bude zajištěn od středy 4.11. za zvýšených hygienických i bezpečnostních opatření

- k dnešnímu dni jsou všichni žáci automaticky odhlášeni na celý listopad, v případě zájmu o obědy je potřeba si je na jednotlvé dny ručně přes internetový systém přihlásit (pokud máte zájem již o středeční oběd, musíte si ho přihlásit do úterý 3.11. do 10.00, poté Vám to systém již neumožní)

- po dobu obědů bude dohled v jídelně vždy zajištěn pedagogickým pracovníkem, popř. jiným zaměstnancem školy

- výdejní doba obědů: 1. stupeň - od 11.30 do 12.00
                                    2. stupeň - od 12.15 do 12.45

                                   Prosíme o striktní dodržování výše uvedených časů, v opačném případě již žáci do školní jídelny nebudou vpuštěni. Vcházet do školy budou žáci normálně přes hlavní vchod, z jídelny pak budou vycházet bočním vchodem (z jídelny půjdou po schodech dolů).                                     

- v případě jakýchkoliv problémů (např. nemožnost přihlásit se do systému, nezaplacení obědů apod.) kontaktujte vždy prosím přímo paní vedoucí ŠJ, Ing. Janu Babincovou

29
říjen
2020

Organizační záležitosti - listopad

Kategorie: Škola

1) Úřední hodiny sekretariátu školy:
PONDĚLÍ a STŘEDA - od 7.00 do 14.30
ÚTERÝ a ČTVRTEK - od 7.00 do 12.00

2) Provoz školní jídelny bude opět obnoven od středy 4. listopadu, podrobné informace včetně způsobu přihlašování a času výdeje budou upřešněny v pondělí 2.11. přes Bakaláře i na webu školy.

3) Obě venkovní hřiště při škole zůstávájí až do odvolání uzavřena! Na základě rozhodnutí vlády ČR z 21.10. došlo ke zpřísnění protiepidemických opatření a k zákazu využívání venkovních hřišť a sportovišť amatérskými sportovci.

23
říjen
2020

Doporučení ministra školství

Kategorie: Škola

pro žáky 1. stupně a 2. stupně i pro rodiče naleznete v přílohách po rozkliknutí članku.

Děkujeme Vám za jejich dodržování, každý z nás tak může v boji proti pandemii koronaviru pomoci.

16
říjen
2020

Úřední hodiny školy

Kategorie: Škola

Ve dnech od 19. října do 30. října bude provoz školy omezen, sekretariát školy bude otevřen pouze v následující dny a hodiny:

PONDĚLÍ 19. října od 7.00 do 12.00

STŘEDA 21. října od 7.00 do 12.00

Jindy pouze v urgentních případech a po předchozí telefonické domluvě na tel. 737 207 289.

14
říjen
2020

Uzavření školy, venkovních hřišť, přechod na distanční výuku a ošetřovné

Kategorie: Škola

Od středy 14.10. přechází 1. i 2. stupeň ZŠ na distanční výuku.

Sdělení podrobných informací žákům a zákonným zástupcům o průběhu a formě distanční výuky (výuková platforma, rozvrh hodin apod.) je plně v kompetenci třídních vyučujících, případně se tedy obracejte prosím přímo na ně.

Obecná ustanovení:
- distanční výuka bude probíhat od středy 14.10. do pátku 23.10., celý následující týden jsou vyhlášeny podzimní prázdniny (tedy bez distanční výuky), předpokládaný přechod zpět na kontaktní výuku od pondělí 2. listopadu;

- žáci, kteří nemají vhodné podmínky pro elektronickou distanční výuku (chybí připojení k internetu, PC nebo notebook), budou mít vždy po dohodě s třídním učitelem nebo učitelem daného předmětu nachystány materiály k vyzvednutí na sekretariátu školy, a to v režimu PONDĚLÍ a STŘEDA (začínáme již touto středou, tedy 14.10.), budete mít tedy možnost (jak žáci, tak samozřejmě případně rodiče) si materiály k distanční výuce vyzvedávat po domluvě s učiteli 2x za týden ve výše určené dny, a to vždy v časech 7.00 - 8.00 11.00 - 12.00;

- provoz školní jídelny bude po dobu distanční výuky z organizačních důvodů PŘERUŠEN, od středy 14.10. do pátku 30.10. budou všem strávníkům školy obědy automaticky odhlášeny;

- obě venkovní hřiště při ZŠ Alšova budou po dohodě se zřizovatelem školy v období od středy 14. října do neděle 1. listopadu, tedy po dobu uzavření školy, také UZAVŘENA;

- při žádosti rodičů dětí do 10 let o ošetřovné nebude potřeba potvrzení školy (bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření), podrobné informace včetně postupu naleznete v tiskové zprávě MPSV v příloze pod článkem.

Děkujeme za pochopení a za Váš čas

10
říjen
2020

Informace pro podávání přihlášek na SŠ – šk. rok 2020/2021

Kategorie: Škola

Milí žáci a rodiče,

podrobné informace pro podávání přihlášek na střední školu v školním roce 2020/2021 naleznete v přiloženém dokumentu.

Přejeme šťastnou volbu.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter