Školní poradenské pracoviště

Nacházíte se: Úvodní stránka >> Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Tým ŠPP je tvořen výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním psychologem. Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

Výchovný poradce: Mgr. Sylva Ježová

Školní metodik prevence: Mgr. Darina Caloňová, Ph.D.

Školní psycholog: Mgr. Petr Bilský

Školní speciální pedagog: Mgr. Jarmila Žáčková

Školní poradenské pracoviště - koncepce činnosti

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter