Zeměpisné hrátky šestých tříd

06. 05. 2024
Mgr. Robin Pospěch
Škola

Výuku šestých tříd oživilo používání netradičních pomůcek. Zkraje školního roku si žáci zpestřili téma Vesmíru ujídáním výborných sušenek. Každý žák si vytvořil své vlastní fáze měsíce – nov, první čtvrť, úplněk a poslední čtvrť. Odměnou pro ty, kterým se to povedlo, byla možnost si na těchto fázích měsíce pochutnat.

Jedním z dalších témat, kterým se žáci v zeměpise zabývali, byly vrstevnice. Aby výuka neprobíhala pouze v teoretické rovině, využívali žáci tři názorné aktivity. Ti, kteří měli na svých mobilních telefonech nainstalovanou aplikaci Landscap AR, si mohli prostřednictvím rozšířené reality zobrazit tvar kopce dle vlastnoručně zhotovených vrstevnic. Ti, kteří nechtěli pracovat s aplikací, měli možnost využít bramboru – vyznačit vrstevnice přímo na ní, rozkrájet ji a následně překreslit na papír. Postupně tyto obkreslené tvary začaly vytvářet kopec tvořený vrstevnicemi, jak jej známe z map. Žáci si zároveň zkusili naplánovat nejjednodušší trasu zdolání kopce, přičemž tyto své znalosti mohou uplatnit následně na skutečném výletu s rodiči. 

Téma vrstevnic bylo doplněno kresbou vlastního ostrova Nukupule dle přesného zadání. Touto tvořivou aktivitou si žáci procvičili základní zručnosti, jako je práce s měřítkem, mapovými značkami, legendou a světovými stranami. 

Do tématu litosféry byla zařazena tvorba vlastní sopky. Žáci zkoumali, jak taková sopka vlastně funguje a objasnili si sopečnou erupci pomocí pokusu. Žáci se učili vzájemně spolupracovat, komunikovat a řešit problémy. 

Prozatím posledním, leč ne zcela projektem, kterým se žáci v hodinách zeměpisu zabývali, bylo vytváření vrstev atmosféry. Na nafouknutý balonek měli možnost zaznačit jednotlivé vrstvy a nakreslit ke každé z nich, v jaké výšce se nachází a jaké věci se v ní objevují.

Projekty doprovází i vyšší ročníky. Zde žáci vytváří např. projekty v krabici, prezentace s možností ochutnávky, vlastní jídla dle zeměpisné lokality, tvorbu cestovatelských videí či jiných aktivit ve formě šifer, riskuj, AZ-kvízů apod.

Mgr. et Mgr. Darina Caloňová, Ph.D.

Aktuality z kategorie Škola

news-image

Dopravní výchova prvňáčků

21. 05. 2024

news-image

Český den proti rakovině

11. 05. 2024

news-image

Branný den

10. 05. 2024

news-image

Zeměpisné hrátky šestých tříd

06. 05. 2024

news-image

Lásky čas v centru města

06. 05. 2024

news-image

Ekologická vycházka s mateřskou školou

30. 04. 2024

news-image

Volání Země v parku E. Beneše

29. 04. 2024

news-image

Otevíráme přípravnou třídu!

26. 04. 2024