Výjezd žáků do Banské Štiavnice

05. 04. 2024
Mgr. Robin Pospěch
Projekty

V týdnu od 8. do 12. dubna navštíví několik žáků třídy 5. B v rámci programu Erasmus+ Banskou Štiavnici na Slovensku. I přesto, že vyjede jen část třídy, seznamovali se všichni žáci s našimi slovenskými sousedy během výuky v hodinách informatiky, kde vytvářeli vizitky a své avatary, k nabývání nových informací využívali také elektronické nástěnky. V hodinách vlastivědy prostřednictvím projektové výuky pak získávali a uplatňovali základní geografické informace o Slovensku. 

Na skupinovou mobilitu žáci vyjíždějí, aby se učili společně s vrstevníky z partnerské školy, poznávali vyučovací metody používané v partnerské škole, poznali další slovanský jazyk, a uvědomovali si tak jazykovou rozmanitost. Naším cílem je rozšířit si povědomí o společném evropském dědictví a rozmanitosti.

Ing. Veronika Zvaríková a Mgr. Eva Juračáková 

Za obsah  sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Aktuality z kategorie Projekty

news-image

Výměnný pobyt žáků z 5.A

25. 04. 2024

news-image

Výměnný pobyt žáků z 5.B

24. 04. 2024

news-image

Napsali o nás

22. 04. 2024

news-image

Výjezd žáků do Banské Štiavnice

05. 04. 2024

news-image

Mezinárodní den žen

08. 03. 2024

news-image

Návštěva partnerské školy

16. 02. 2024

news-image

Zimní panenka

22. 01. 2024

news-image

Záložky do knih – eTwinning

06. 12. 2023