Školní fórum

15. 03. 2024
Mgr. Robin Pospěch
Škola

pro žáky Alšovky na Městském úřadu Kopřivnice

Jako již tradičně, tak i letos vyrazili žáci naší školy do 10. patra MěÚ do zasedací místnosti městského zastupitelstva. Tam na ně už čekal pan starosta Adam Hanus, který je srdečně přivítal.

Školní fórum je akce pod záštitou Zdravého města, kdy vybraní žáci školy (na základě dobrovolnosti, od 5. do 9. třídy, 3 děti za třídu) společně v pracovních skupinkách po 5 (vždy na principu jeden zástupce z jednoho ročníku) diskutují nad problematikou své školy a města Kopřivnice.

Mají možnost navrhovat změny stejně jako pochválit, co všechno se jim líbí. Na otázky a náměty žáků směřující ke škole odpovídal pan ředitel, za město byl pak dětem k dispozici Mgr. David Monsport z pozice 1. místostarosty města Kopřivnice coby garant oblastí školství, kultury a sportu.

Celou akci moderovala paní Ivana Holubová jako koordinátorka agendy Zdravého města a našim žákům byli k dispozici a průběžně se vším pomáhali také pan učitel Karel Kočiš jako vedoucí školního parlamentu a paní učitelka Sylva Ježová, která je ve škole zároveň výchovnou poradkyní.

Akce se znovu velmi povedla, dík patří nejen všem dospělým, kteří ji zorganizovali a zajišťovali, ale především všem zúčastněným žákům, kteří společně vyjádřili své názory a mají možnost se tak spolupodílet na dalších směrech rozvoje města i své školy. Jak se vše podařilo můžete zhlédnout i v přiložené obsáhlé fotoreportáži.

Aktuality z kategorie Škola

news-image

Ochutnávka školy zumby

01. 07. 2024

news-image

Divadelní představení

26. 06. 2024

news-image

Pasování na čtenáře

26. 06. 2024

news-image

Školní noviny třídy 9.B

19. 06. 2024

news-image

Terénní vycházka v PR Kotvice, Studénka

18. 06. 2024

news-image

Vítězství našich žáků v kvízu

18. 06. 2024

news-image

Prvňáčci na výletě

17. 06. 2024

news-image

Den se záchranáři v 8. třídách

17. 06. 2024