Šablony Operační program Jan Amos Komenský

Realizace: 01. 01. 2023 – 31. 12. 2025
Rozpočet: 2 879 748 Kč

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Mezi základní intervence OP JAK patří:

  • modernizace cílů a obsahů vzdělávání zahrnující formy a metody učení na všech úrovních vzdělávací soustavy včetně dalšího vzdělávání;
  • zatraktivnění učitelské profese prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního vzdělávání a podpory začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje;
  • zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížení segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání.

Tento projekt vznikl díky

 Šablony Operační program Jan Amos Komenský

Aktuality projektu

news-image

Mezinárodní den žen

08. 03. 2024

news-image

Zimní panenka

22. 01. 2024

news-image

Enkaustika

06. 12. 2023