Podpora aktivit v oblasti prevence

Realizace: 01. 09. 2023 – 31. 05. 2024
Rozpočet: 50 000 Kč

rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024

V rámci programu jsou podporovány tyto priority:

  • projekty všeobecné specifické primární prevence rizikového chování včetně programů na podporu duševního zdraví;
  • projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování;
  • projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně specializačního studia pro školní metodiky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Tento projekt vznikl díky

 Podpora aktivit v oblasti prevence

Aktuality projektu

news-image

Spálov 2023

19. 10. 2023