O2 Chytrá škola

Realizace: 01. 01. 2023 – 31. 12. 2023
Rozpočet: 74 000 Kč

je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu:

1. Online bezpečnost – chraňte se před případnými hrozbami na internetu včas.

2. Mediální gramotnost – tvořte, přijímejte a sdílejte obsah na internetu s rozumem a kriticky.

3. Počítačová gramotnost – zjednodušte si život správným používáním počítače a internetu.

4. Technologie ve vzdělávání – naučte se používat technologie moderně.

Žáci jsou denně kontaktu s prostorem digitálního světa. I proto je velmi důležité jim předat veškeré informace o problematice digitální gramotnosti a tím také zabezpečit primární prevenci před rizikovými jevy kyberprostoru. V současné době převyšuje řešení kyberšikany mezi žáky ostatní rizika a problémy. U pedagogů se chceme zaměřit na dvě oblasti, první je orientace v kyberprostoru a aktuální trendy v kybernetické bezpečnosti, druhou oblastí jsou pak moderní technologie a robotické hračky.

Hlavním cílem našeho projektu je tak zlepšit digitální gramotnost žáků i jejich pedagogů. Dílčím cílem u žáků je také snížit nárůst kyberšikany mezi žáky ve školním i mimo školním prostředí propojením kvalitního preventivního programu s výukou ve škole. Jedním z cílů u pedagogů je zlepšit orientaci v kybernetické bezpečnosti a v kyberprostoru. Dalším cílem projektu u pedagogů je seznámení se s novými robotickými pomůckami vhodnými do výuky nejen nové informatiky, ale i do ostatních předmětů.

Tento projekt vznikl díky

 O2 Chytrá škola

Aktuality projektu

news-image

Workshopy zaměřené na výuku robotiky

04. 12. 2023

news-image

Seminář pro pedagogy

06. 09. 2023