Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Alšova, Kopřivnice

Realizace: 01. 09. 2023 – 30. 09. 2024
Rozpočet: 5 556 829 Kč
Projekty

Dotace se poskytuje za účelem realizace Projektu v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027.

Cílem Projektu je Zkvalitnění infrastruktury vnitřní konektivity škol, zabezpečení připojení k internetu a naplnění kapacity modernizovaných prostor školy.

Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem, který vykonává úkony delegované Ministerstvem životního prostředí na základě Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu Spravedlivá transformace v programovém období 2021–2027 na Státní fond životního prostředí České republiky jako zprostředkující subjekt ze dne 30. 11. 2022.

Tento projekt vznikl díky

 Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Alšova, Kopřivnice