Jdeme dál

Realizace: 01. 12. 2020 – 31. 10. 2022
Rozpočet: 33 758 EUR

Projekt 2020-1-CZ01-KA101-077301 – Základní škola Alšova je školou, která se profiluje v oblasti výuky cizích jazyků, informatiky a výpočetní techniky. Projektem „Jdeme dál“ navazujeme na naše úspěšné projekty z předchozího období, zejména na projekt „Pohněme se“ z let 2018 a 2019. Zaměřujeme se na celoživotní učení, mobility a jejich realizaci.

Jak znalost cizích jazyků, tak rozvoj tolerance a respektu k druhým jsou klíčové kompetence pro úspěšné uplatnění našich žáků v budoucnosti. Naším projektem chceme podpořit vyučující, kteří se zajímají o svůj další profesní rozvoj, mají chuť se vzdělávat a předávat své zkušenosti dál – svým kolegům, našim žákům, další odborné i laické veřejnosti.

Cílem projektu je:

  • zvyšování jazykových kompetencí managementu a učitelů odborných předmětů, aby se v budoucnu mohli zapojit do výuky metodou CLIL, kterou plánujeme na škole postupně zavádět;
  • profesní rozvoj učitelů ICT a cizích jazyků ve vztahu k výuce;
  • stínování – získání nových poznatků pozorováním metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možné vyzkoušení v praxi. Do jazykových kurzů budou zapojeni čtyři učitelé naší školy, z toho dva z managementu školy. Mají rozvíjet své jazykové kompetence. Do metodicky zaměřených kurzů se zapojí jedna vyučující ICT a čtyři vyučující cizích jazyků. Stínováním chceme získat příklady dobré praxe u instituce, která je podobného zaměření jako naše škola. Chceme se zaměřit na oblast výuky informatiky a cizích jazyků – zejména angličtiny a na oblast managementu. Proto se takto orientovaných mobilit bude primárně účastnit vždy jeden vyučující ICT, jeden angličtiny nebo 1. stupně (zavádění „clilových“ prvků do výuky) a jeden člen managementu.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Tento projekt vznikl díky

 Jdeme dál

Aktuality projektu

news-image

Mezinárodní setkání k projektům Erasmus+

14. 06. 2023

news-image

Návštěva z partnerské školy

28. 02. 2023