Digitalizujeme školu

Realizace: 01. 01. 2024 – 31. 12. 2024
Rozpočet: 36 000 Kč
Projekty

Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

V roce 2024 budou školám v rámci opakované finanční intervence poskytnuty prostředky na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Cílem je zřízení školního mobiliáře, z něhož si právě znevýhodnění žáci, kteří nedisponují vlastním mobilním digitálním zařízením, budou tato zařízení zapůjčovat dle svých potřeb (krátkodobě nebo dlouhodobě) a škola bude tyto zápůjčky evidovat.

Novinkou v letošním roce, oproti předcházejícím rokům, bude možnost pořizovat si z účelu prevence digitální propasti k nově pořízeným digitálním zařízením také software (operační systém nebo výukový software), a to jako součást pořízené mobilní digitální technologie.

Tento projekt vznikl díky

 Digitalizujeme školu