Digitalizace vzdělávání

Realizace: 01. 01. 2023 – 31. 01. 2024
Rozpočet: 489 000 Kč

Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Digitalizace na školách započala již v roce 2020, kdy školy obdržely finanční prostředky na technické vybavení pro realizaci distančního vzdělávání z důvodu uzavření škol kvůli opatřením spojených s COVID-19. Stávající finanční prostředky pro rok 2023 na podporu digitalizace škol jsou zaměřeny na pořízení digitálních učebních pomůcek a na prevenci digitální propasti.

Zdrojem finančních prostředků je Evropská unie, resp. se jedná o prostředky z fondu Evropské unie – „Next Generation EU“ – z Nástroje pro oživení a odolnost. Česká republika tyto finanční prostředky rozděluje školám v rámci Národního plánu obnovy.

Komponenta 3.1 se skládá ze tří aktivit, které na sebe vzájemně navazují – reforma kurikula, vybavení škol digitálními technologiemi a podpora digitálních dovedností učitelů. Reforma kurikula zavádí do rámcového vzdělávacího programu novou klíčovou digitální kompetenci. Digitální kompetence se nově prolínají všemi předměty na prvním i druhém stupni.

Tento projekt vznikl díky

 Digitalizace vzdělávání