2023-1-CZ01-KA121-SCH-000139418

Realizace: 01. 06. 2023 – 31. 08. 2024
Rozpočet: 40 700 EUR

Základní škola Alšova je školou, která se profiluje v oblasti výuky cizích jazyků, informatiky a výpočetní techniky. Velkou pozornost věnujeme celoživotnímu vzdělávání, zavádění nových metod do výuky a mezikulturnímu vzdělávání všech zaměstnanců a žáků školy. K tomu nám slouží také projekty spolufinancované z programu Evropské unie Erasmus+. Stávající projekt je v pořadí již pátým, ve kterém škola získala grantové prostředky. Je zaměřen na celoživotní učení zaměstnanců školy, jejich mobility a mobility žáků.

Cílem projektu je:

  • zvyšování jazykových kompetencí vyučujících;
  • profesní rozvoj učitelů ve vztahu k výuce a stínování – získání nových poznatků pozorováním metod a postupů v přijímající organizaci a jejich možné zavedení v praxi;
  • získání nových dovedností a znalostí žáků v rámci výuky žáků na zahraniční partnerské škole.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Tento projekt vznikl díky

 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000139418

Aktuality projektu

news-image

Výměnný pobyt žáků z 5.A

25. 04. 2024

news-image

Výměnný pobyt žáků z 5.B

24. 04. 2024

news-image

Napsali o nás

22. 04. 2024

news-image

Výjezd žáků do Banské Štiavnice

05. 04. 2024

news-image

Návštěva partnerské školy

16. 02. 2024

news-image

Záložky do knih – eTwinning

06. 12. 2023

news-image

Erasmus+ setkání

20. 11. 2023

news-image

Outdoor Learning aneb Učení venku

29. 10. 2023