Prohlášení zaměstnanců školy ke stávce

20. 11. 2023
Mgr. Robin Pospěch
Škola

Vážení rodiče,

   dovolte nám oznámit, že se dne 27. 11. 2023 většina zaměstnanců naší školy připojí k výzvě školských odborů a zapojí se do výstražné jednodenní stávky. V tento den stávku aktivně podpoříme ve prospěch budoucnosti Vašich dětí, pro žáky však bude škola uzavřena.

   Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách může způsobit výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bude velmi těžké zajistit stávající provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního  stravování.

   Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že Vám naším rozhodnutím způsobíme komplikace. Jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které se chceme zapojit, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je veřejnosti některými médii podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání Vašich dětí, našich žáků.

  Dovolte nám požádat Vás o pochopení a podporu našich požadavků, kolektiv zaměstnanců Alšovky.

Aktuality z kategorie Škola

news-image

Mikuláš, čerti a andělé

07. 12. 2023

news-image

Participativní rozpočet na Alšovce

06. 12. 2023

news-image

Slavnost Slabikáře u prvňáčků

04. 12. 2023

news-image

Masaryk do škol

01. 12. 2023

news-image

Den čokolády

24. 11. 2023

news-image

Vánoční jarmark 6. prosince od 15 hod.

24. 11. 2023

news-image

Smrt je jen začátek

20. 11. 2023

news-image

Prohlášení zaměstnanců školy ke stávce

20. 11. 2023