Návštěva z partnerské školy

28. 02. 2023
test
Projekty

V období mezi 17. až 19. lednem tohoto roku nás svou návštěvou poctila v rámci projektu programu Erasmus+ partnerská škola ze slovinské Slovenske Konjice.

Jednalo se o pokračování již navázané spolupráce, kdy na platformě zástupce vedení, vyučující informatiky a vyučující angličtiny, nejdříve navštívili v listopadu 2021 slovinskou školu naši vyučující a nyní přijeli zase zástupci jejich školy k nám.

Výměnný pobyt vyučujících je součástí projektu Jdeme dál a probíhal v podobě stínování. Stínování, neboli Jobshadowing, je takovou formou spolupráce, kdy se vyučující zúčastňují jako hospitující vyučovacích hodin na partnerské škole a opačně, stejně tak mohou vedoucí pracovníci nahlédnout do administrativní agendy vedení školy.

V rámci slovinské návštěvy u nás jsme přizvali také ZŠ a MŠ Motýlek, neboť slovinská škola provozuje také odloučené pracoviště zaměřující se na výuku a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem dlouhodobé spolupráce se slovinskou stranou je navázat takovou formu kooperace, která umožní výjezdy a výměnné pobyty nejen vyučujícím, ale také žákům spolupracujících škol.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, které jsou jeho obsahem. 

Aktuality z kategorie Projekty

news-image

Záložky do knih – eTwinning

06. 12. 2023

news-image

Enkaustika

06. 12. 2023

news-image

Erasmus+ setkání

20. 11. 2023

news-image

Outdoor Learning aneb Učení venku

29. 10. 2023

news-image

Spálov 2023

19. 10. 2023

news-image

Mezinárodní setkání k projektům Erasmus+

14. 06. 2023

news-image

Návštěva z partnerské školy

28. 02. 2023