Konference pod hlavičkou Světové školy

14. 06. 2024
Mgr. Robin Pospěch
Škola

Dne 12.6.2024 zorganizovala naše škola pod vedením paní učitelky Caloňové konferenci na Městském úřadě v Kopřivnici. Konference se věnovala tématu dobrovolnictví a dětské práce. Pozvání na konferenci přijal pan starosta A. Hanus, paní I. Blablová za dobrovolnické centrum organizace Adra, paní učitelka B. Tembo a v neposlední řadě také zástupkyně Světové školy, paní Gajová. 

V mnoha rozvojových zemí je problematika chudoby a negramotnosti velmi závažná. Z tohoto důvodu se žáci zapojení do programu Světové školy (jehož jsme součástí od školního roku 2022/2023) rozhodli podpořit děti z Bangladéše ve vzdělávání. Vybrali si vzdělávací centrum Čalantika, které bylo založeno humanitární organizací Adra z podpory českých dárců. Žáci chtěli přispět i svou měrou a splnit tak dětem v této oblasti jejich velký sen – chodit do školy a úspěšně vzdělání dokončit.   

Děti si vyzkoušely, co znamená dobrovolnictví na vlastní kůži a připravily celkem 3 akce, prostřednictvím kterých se snažily získat finanční obnos k těmto účelům. Ve škole během vánočního jarmarku vytvořili žáci stánek s výrobky, které nabízeli učitelům, rodičům a ostatním spolužákům. S rodiči napekli a nachystali občerstvení na konferenci pro zúčastněné a kolemjdoucí a rovněž zařídili prodejní stánek na T-mobile Olympijském běhu. S výběrem peněz byli žáci velmi úspěšní, získali částku přesahující 10 000 Kč. Touto částkou naše děti darují vzdělání a také i budoucnost dětem z Čalantiky v Bangladéši. 

Tímto chci poděkovat všem zúčastněným na těchto akcích, a to žákům, zapojeným pedagogům, MěÚ v Kopřivnici, Adře, Čalantice a Světové škole za možnost rozvíjet v nás všech díky těmto akcím empatii, obětavost, vnímavost či respekt, který se pomalu vytrácí. 

Mgr. et Mgr. Darina Caloňová, Ph.D.

Náš úspěch lze shlédnout také na Kabelové televizi Kopřivnice a v Kopřivnických novinách.

Aktuality z kategorie Škola

news-image

Ochutnávka školy zumby

01. 07. 2024

news-image

Divadelní představení

26. 06. 2024

news-image

Pasování na čtenáře

26. 06. 2024

news-image

Školní noviny třídy 9.B

19. 06. 2024

news-image

Terénní vycházka v PR Kotvice, Studénka

18. 06. 2024

news-image

Vítězství našich žáků v kvízu

18. 06. 2024

news-image

Prvňáčci na výletě

17. 06. 2024

news-image

Den se záchranáři v 8. třídách

17. 06. 2024