Evropský den jazyků

03. 10. 2023
Mgr. Robin Pospěch
Škola

Žáci naší školy a jejich vyučující si připomněli Evropský den jazyků, který připadá na 26. září. Projektový den proběhl ve středu 27. září. Tentokrát byl zaměřen na kulturní dědictví antického Řecka a Říma. Proč zrovna jim? Přestože již uplynulo od doby jejich výsostného kulturního postavení ve světě více než dva tisíce let, bez jejich přínosu by byly Evropa a svět mnohem chudší.

Žáci 6. – 9. ročníku se v osmi pracovních dílnách postupně seznamovali s různými aspekty jazykového a kulturního přínosu starých Řeků a Římanů. Pracovali s řeckými a latinskými slovy, která používáme i v českém jazyce, vyzkoušeli si umění řečnictví, ve kterém tyto národy vynikaly. Připomněli si dramatické žánry, seznámili se s Platónskými tělesy. Pokoušeli se zahalit do chitónů a tóg – oblečení té doby, seznámili se s prvky antické architektury a s nejnavštěvovanějšími památkami.

Součástí projektového dne byl i pohyb – žáci společnými silami postavili horu Olymp a uběhli maraton. Všichni žáci na konci projektového dne odpověděli na několik zajímavých otázek z jednotlivých dílen. Z každé třídy pak byli vyhodnoceni ti, kteří si zapamatovali nejvíce:

6. A – Adam Bezděk, Adéla Kociánová, Lucie Koptíková, Dominika Matulová, Laura  Pastrňáková, Silvie Šimíčková
6. B – Gabriela Pjentáková
7. A – Karolína Bergerová
7. B – Eva Bártová, Klaudie Paseková
8. A – Matěj Kocián
8. B – Veronika Klepáčová, Alena Šerá
9. A – Tereza Koptíková
9. B – Jakub Geryk, Karolína Kneblová, Antony Toman

Jmenovaným žákům gratulujeme a zároveň děkujeme všem vyučujícím, kteří dílny připravili.

Mgr. Sylva Ježová

Aktuality z kategorie Škola

news-image

Mikuláš, čerti a andělé

07. 12. 2023

news-image

Participativní rozpočet na Alšovce

06. 12. 2023

news-image

Slavnost Slabikáře u prvňáčků

04. 12. 2023

news-image

Masaryk do škol

01. 12. 2023

news-image

Den čokolády

24. 11. 2023

news-image

Vánoční jarmark 6. prosince od 15 hod.

24. 11. 2023

news-image

Smrt je jen začátek

20. 11. 2023

news-image

Prohlášení zaměstnanců školy ke stávce

20. 11. 2023