Erasmus+ setkání

20. 11. 2023
Mgr. Robin Pospěch
Projekty

V rámci našeho stávajícího projektu financovaného z programu Evropské unie Erasmus+ se letos o prázdninách uskutečnily výjezdy šesti učitelů naší školy na kurzy do zahraničí. Na setkání, které se uskutečnilo 8. 11. 2023, pět z nich seznámilo další učitele s nabytými zkušenostmi a poznatky ze svých zahraničních kurzů.

V úvodu setkání seznámila koordinátorka projektu přítomné s probíhajícím projektem a také s možnostmi, které mají zaměstnanci ZŠ Alšova v budoucích projektech v rámci akreditace, kterou naše škola pro projekty v programu Erasmus+ získala.

Pak už sdílely své zkušenosti vedoucí školní družiny paní Jana Zajíčková a paní družinářka Žaneta Jadrníčková. Jejich jazykový pobyt v Dublinu v Irsku je zajisté inspirací pro další zájemce o zahraniční  kurzy. Vyslechli jsme si jak pozitiva, tak i úskalí cestování v zahraničí. Motto “No stress, relax, enjoy” si budou všichni pamatovat i pro své cesty. Následovalo povídání paní zástupkyně Markéty Hanzelkové o jejím kurzu zaměřeném na wellbeing a výuku anglického jazyka. Účastníci si prakticky vyzkoušeli aktivitu na procvičování anglické slovní zásoby na iPadech.

Paní učitelka Darina Caloňová inspirovala svým vyprávěním o kurzu ve španělské Barceloně. Ten byl zaměřen na inovace, kreativitu, efektivní motivaci a spolupráci ve výuce. Její prezentace také přinesla mnohé nápady do výuky. V závěrečném bloku našeho setkání pak přítomné zaujala paní učitelka Barbora Tembo svým povídáním o zkušenostech z kurzu a o cestování tzv. Green Travel, tedy autobusem z Kopřivnice do Helsinek a zpět.

Celkem se zúčastnilo 27 zaměstnanců ZŠ Alšova a jeden host ze ZŠ dr. Milady Horákové v Kopřivnici. Setkání bylo inspirativní a nechybělo ani malé občerstvení.

Ing. Veronika Zvaríková

Za obsah  sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Aktuality z kategorie Projekty

news-image

Výměnný pobyt žáků z 5.A

25. 04. 2024

news-image

Výměnný pobyt žáků z 5.B

24. 04. 2024

news-image

Napsali o nás

22. 04. 2024

news-image

Výjezd žáků do Banské Štiavnice

05. 04. 2024

news-image

Mezinárodní den žen

08. 03. 2024

news-image

Návštěva partnerské školy

16. 02. 2024

news-image

Zimní panenka

22. 01. 2024

news-image

Záložky do knih – eTwinning

06. 12. 2023