Výchovný poradce

Nacházíte se: Úvodní stránka >> Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Sylva Ježová

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:

středa 14.00 - 15.00

čtvrtek 1.55 - 11.40

(2. patro, kabinet č. dveří 87)

Před Vaší návštěvou mě prosím zkontaktujte telefonicky (sms) či mailem (jezova@zsalsova.cz), abychom si upřesnili přesný termín konzultace. Telefonický kontakt: 556 810 172; 731 629 888

Aktuální informace pro podávání přihlášek na SŠ – šk. rok 2016/2017

Výchovný poradce (poradce pro volbu povolání): Mgr. Sylva Ježová

Konzultační hodiny (č. dveří 87): úterý: 11.50 – 12.35

                                                      úterý:  14.00 – 15.30

   - po předchozí domluvě (556 810 172 nebo 731 629 888)

                                                                          možno i v jinou dobu

Základní informace:

Ø      Žáci si mohou podat v prvním kole přijímacího řízení až 2 přihlášky na SŠ.

Ø      Rodiče zasílají na SŠ přihlášky sami!

Ø      Přihlášky na školy uměleckého zaměření, konzervatoře a sportovní gymnázia s talentovými zkouškami se podávají do 30. 11. 2016. ZŠ předložte vyplněnou přihlášku k potvrzení prospěchu nejpozději do 18. 11. 2016. Nebude-li žák přijat na školu uměleckého zaměření (zkoušky se konají v lednu 2017), může si podat 2 přihlášky na všechny typy SŠ v prvním kole přijímacího řízení.

Nově!

Ø     Přihlášky musí být odevzdány na SŠ do 1. 3. 2017. ZŠ předložte žádost (obdrží žák) či vyplněnou přihlášku ke kontrole a doplnění prospěchu nejpozději do 24. 2. 2017.

Ø      Zároveň s potvrzenými přihláškami žáci a jejich zákonní zástupci obdrží jeden zápisový lístek. Zápisový lístek si zatím ponechají doma a do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí o přijetí na vybranou SŠ jej doručí na SŠ. Odevzdaný zápisový lístek nelze vzít zpět!

Ø      První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel SŠ do 31. ledna 2017.

Ø      První kolo přijímacího řízení na všechny typy SŠ se koná ve dvou termínech:

-          ve středu 12. 4. 2017 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)

-          ve středu 19. 4. 2017 (ve škole uvedené v přihlášce ve 2. pořadí)

Ø     Žáci tedy dělají testy 2x, přičemž se do celkového výsledku započítává vždy ten lepší výsledek.

CO DĚLAT

Před odevzdáním přihlášky – do 1. března

 • zvážit svoje možnosti, informovat se o nabídce studia na SŠ
 • navštívit dny otevřených dveří na školách
 • poradit se s výchovným poradcem, školním psychologem
 • zažádat si o kontrolní vyšetření žáků s vývojovými poruchami učení v PPP Nový Jičín, závěry vyšetření je pak možné doložit jako součást přihlášky na SŠ
 • zjistit kritéria pro přijetí na konkrétních školách (např. počet přijímaných žáků, průměry prospěchu apod.) – ředitel SŠ je musí zveřejnit na www stránkách SŠ do 31. ledna 2017
 • obstarat si až 2 tiskopisy přihlášek (v ZŠ, v prodejnách SEVT nebo na stránkách MŠMT (www.msmt.cz)¨
 • Tiskopisy přihlášek lze vytisknout z internetu, nebo je může vytisknout výchovný poradce na základě vyplněné žádosti (viz www stránky školy – výchovný poradce), kterou žák včas osobně předá výchovnému poradci. Nezapomeňte! V týdnu od 13. 2. do 19. 2. 2017 mají žáci našeho okresu jarní prázdniny.

 • přihlášky vyplnit a nechat si potvrdit prospěch na ZŠ – nejpozději do 24. 2. 2017
 • odevzdat vyplněné přihlášky na SŠ (osobně či doporučeně poštou) do 1. března 2017
 • vyzvednout si ve škole zápisový lístek – do 1. 3. 2017.

Po odevzdání přihlášky – do konání přijímacích zkoušek

 1. Pokud škola pořádá přijímací zkoušky (všechny maturitní obory SŠ):
  • očekávat pozvánku na přijímací zkoušku (asi 14 dní před termínem konání)
  • písemně se omluvit nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky, pokud se ze závažných důvodů nemohu zkoušky zúčastnit (nemoc) a očekávat sdělení náhradního termínu (11. 5., nebo 12. 5.)

 1. Pokud škola nepořádá přijímací zkoušky (nematuritní obory)

§         očekávat informaci o přijetí či nepřijetí (22.-30.4.) na www stránkách školy

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace (Cermat) a podílí se na celkovém hodnocení splnění kritérií nejméně 60 %, tzn. prospěch ze ZŠ maximálně 40 %.

Po přijímacích zkouškách (druhá polovina dubna)

 • očekávat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí – nejpozději do 28. 4. zveřejní ředitel SŠ   seznam přijatých i nepřijatých uchazečů, nepřijatým odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí
 •  v případě přijetí do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek, nebude-li v této lhůtě doručen, místo může být obsazeno jiným uchazečem 
 • v případě nepřijetí do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možno podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí
 • v případě nepřijetí – podívat se na přehled volných míst ve 2. kole na www stránkách: www.kr_moravskoslezsky.cz nebo zvolené další školy.

Všechny tyto a jiné aktuální informace budou zveřejněny na www.zsalsova.cz

                                                           

I

Informace pro podávání přihlášek

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

Žádost o vytištění přihlášky

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter