Výpis článků uživatele Mgr. Lenka Škarková

Nacházíte se: Úvodní stránka >> Výpis článků uživatele Mgr. Lenka Škarková
6
únor
2023

Adolf Dudek opět u nás

Kategorie: Škola

V úterý 24. 1. 2023 navštívil naší školu známý ilustrátor dětských knížek a časopisů pan Adolf Dudek.

14
prosinec
2022

Výtvarná soutěž- Mandala dětem

Kategorie: Škola

Žáci 1.B se zúčastnili výtvarné soutěže Mandalaria- Mandala dětem.

24
listopad
2022

Slavnosti Slabikáře v 1. B

Kategorie: Škola

V pondělí 21. 11. prožily děti z 1. B třídy slavnostní den. Ukončily tak přípravné období, ve kterém se seznamovaly s prvními písmeny a začaly z nich tvořit slova. Nyní je čeká další dobrodružná cesta za příběhy z knížek, které jsou připraveny pro jejich první čtení.

10
říjen
2022

Adapťáček 1. B

Kategorie: Škola

Krásně prosluněné čtvrteční ráno nám přálo k příjemně prožitému adaptačnímu programu naší třídy.

19
leden
2022

Zdraví a voda

Kategorie: Škola

Výuku v lednových dnech si naše třída zpestřila ekologickým programem Zdraví a voda ve Skautském centru Vanaivan v Kopřivnici.

28
červen
2021

Ukaž, co dokážeš!

Kategorie: Škola

Závěr školního roku si naše třída zpestřila prezentací výrobků, které děti vlastnoručně vyrobily. Záměrem bylo zvolit si takovou techniku práce nebo činnost, která je žákům blízká a zároveň by je obohatila.

18
prosinec
2020

Vánoční ladění ve 2. A

Kategorie: Škola

Poslední školní den se s radostí nesl ve vánočním duchu. Zdobení, tvoření, poslech koled i seznámení se s vánočním příběhem, tradicemi, vzájemné obdarování a přání si do nového roku.

Den jsme si krásně užili a i Vám přejeme klidné a příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví.

28
září
2020

Adapťáček 2. tříd

Kategorie: Škola

První dny nového školního roku jsme ve třídách věnovaly aktivitám pro stmelení kolektivu, který byl poznamenán delším odloučením.

Vyvrcholením všech společných aktivit byl adaptační kurz, pro který jsme zvolily Skautské centrum Vanaivan.

20
prosinec
2019

Vánoční čekání v 1. A

Kategorie: Škola

Poslední páteční den tohoto roku proběhl u nás ve třídě ve vánočním duchu. Byl plný radostného očekávání, tvoření i vzájemného obdarování.

16
prosinec
2019

Sportovní den v 1. - 3. třídách

Kategorie: Škola

V pondělí 16. 12. proběhl v naší škole sportovní den pro děti z 1. - 3. tříd, který zaštítila FAČR s jejich trenéry.

12
prosinec
2019

Prvňáci na bruslích

Kategorie: Škola

Tento týden děti z prvních tříd zakončily pod vedením zkušených trenérů výcvik bruslení na zimním stadioně v Kopřivnici.

2
prosinec
2019

Slavnosti Slabikáře v 1. A

Kategorie: Škola

Minulý týden děti z první třídy prožily slavnostní den. Ukončily přípravné období, ve kterém se seznamovaly s prvními písmeny a začaly z nich tvořit slova. Nyní je čeká další dobrodružná cesta za příběhy z knížek, které jsou připraveny pro jejich první čtení.

10
říjen
2019

1. A _ Jsem školák

Kategorie: Škola

Minulý týden žáci 1. A završili měsíční snažení a poznávání se projektovým dnem Jsem školák.

19
červen
2019

Co už dokážeme

Kategorie: Škola

Minulý týden žáci 2. třídy prezentovali svůj dlouhodobý domácí úkol, ve kterém měli prokázat své organizační schopnosti, komunikační dovednosti, samostatně zhotovit výrobek dle vlastního výběru. Poté vyplnili pracovní list, kde popisovali materiál a postup práce. Součástí bylo též vlastní sebehodnocení a pár řádků přidali i rodiče, kteří ohodnotili u svých dětí přístup k práci, samostatnost a chuť pracovat.

19
červen
2019

Druháci na výletě

Kategorie: Škola

Dne 6. 6. 2019 se druháci vydali na výlet do Kunína a Bartošovic.

12
březen
2019

Předškoláček

Kategorie: Škola

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s nabídkou programu Předškoláček, který je na naší škole úspěšně veden již desátým rokem.

12
březen
2019

Máte doma předškoláka?

Kategorie: Škola

Milí rodiče,

stále přemýšlíte, kterou školu zvolit pro svého budoucího prvňáčka?

1
březen
2019

Klub deskových her a zábavné logiky

Kategorie: Škola

    Již 3. rokem  je na naší škole v nabídce kroužků Klub deskových her a zábavné logiky, který je v nabídce pro děti ze 2. - 3. tříd . Otevírá se vždy dle zájmu dětí nebo organizačních možností daných tříd.

1
březen
2019

Recitační soutěž na 1. stupni

Kategorie: Škola

   Před jarními prázdninami na 1. stupni naší školy proběhla recitační soutěž žáků 2. - 5. tříd.

14
únor
2019

Sportuj ve škole

Kategorie: Škola

     V tomto školním roce se i naše škola přihlásila do projektu Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) "Sportuj ve škole", který nabízí dětem ze školních družin různé pohybové aktivity.

11
prosinec
2017

Slavnosti Slabikáře v 1. B

Kategorie: Škola

Minulý týden žáci 1. B slavnostně ukončili přípravné čtenářské období, ve kterém se naučili první písmena, slabiky a nyní nastoupili na cestu opravdových čtenářů, na které budou objevovat příběhy z knížek, které si budou moci sami přečíst.

16
říjen
2017

Jsem školák - 1. B

Kategorie: Škola

Začátek října byl pro děti z 1. B třídy obohacený aktivitami, které podpořily adaptaci dětí na nové prostředí, spolužáky, paní učitelku a na nový pracovní režim ve škole.

14
prosinec
2016

Vánoční jarmark

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 8. prosince se v prostorách naší školy konal tradiční Vánoční jarmark.

10
říjen
2016

Putování za jablíčkovou vůní

Kategorie: Škola

Dne 6. října jsme si den ve třídě zpestřili celodenním projektem pod názvem Putování za jablíčkovou vůní.

5
květen
2016

Ovocentrum s maňáskem

Kategorie: Škola

V minulém týdnu jsme měli možnost v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol nabídnout dětem z 1. - 3. tříd vzdělávací program s maskotem Mrkvounem.

10
prosinec
2015

Zimní tvoření v 1. B

Kategorie: Škola

Děti z 1. B si v rámci hodin pracovních činností vyzkoušely různé techniky práce na zimní a vánoční výzdobě.

19
listopad
2015

Slavnosti Slabikáře v 1. B

Kategorie: Škola

Dnešní den byl pro děti slavnostním. Po přípravném  období dnes dostaly svou první školní knihu - Slabikář, ve které už na ně čekala nová písmenka, slova, věty i delší texty. Děti vstoupily do stavu čtenářů.

6
listopad
2015

Adapťáček v 1. B

Kategorie: Škola

Ve středu 4. listopadu jsme měli pro děti z 1. B připravený adaptační program, kde hlavním tématem bylo kamarádství a vztahy ve třídě. Důležitá byla příjemná atmosféra, která toto společně prožité dopoledne jen umocnila.

2
listopad
2015

Pečujeme o zuby

Kategorie: Škola

Minulý týden jsme využili nabídky studentů medicíny UP v Olomouci - budoucích zubařů a pozvali jsme je k nám do školy.

2
listopad
2015

Zdravá 5

Kategorie: Škola

I v tomto školním roce jsme v naší škole na 1. stupni přivítali Zdravou 5, což je celorepublikový vzdělávací program pro základní a mateřské školy.

20
říjen
2015

Jsem školák

Kategorie: Škola

Dnešní den byl pro děti 1. B třídy jiný než ty předešlé.

15
červen
2015

Návštěva u hasičů

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 11. 6. žáci 2. B navštívili na pozvání pana Votýpky hasičskou zbrojnici v Kopřivnici.

15
červen
2015

Co dokážu sám/sama

Kategorie: Škola

Ve středu 10. 6. jsme měli ve třídě 2. B projektový den.

15
červen
2015

Adolf Dudek u nás ve škole

Kategorie: Škola

Minulý týden jsme na naší škole přivítali známého ilustrátora dětských knížek pana Adolfa Dudka.

28
květen
2015

2. A,B na školním výletě

Kategorie: Škola

Ve středu 27. května se druháci naší školy vydali na zámek Kunín, kde pro ně bylo připraveno velmi pěkné vystoupení divadelního souboru Mrak. Děti si též vyzkoušely masky, divadelní kostýmy a loutky. Po prohlídce zámku čekalo děti občerstvení v zámecké zahradě. Poté jsme přejeli do ZS v Bartošovicích, která byla pro nás všechny velkým zážitkem.

31
březen
2015

Velikonoční dílničky v 2. třídách

Kategorie: Škola

V úterý 24. 3. 2015 jsme se odpoledne sešly s dětmi z 2. tříd a s jejich rodiči nebo prarodiči na společném velikonočním tvoření.

31
březen
2015

Od ovečky ke svetru

Kategorie: Škola

Minulý týden byl pro děti ze 2. tříd připraven ekologický program s názvem Od ovečky ke svetru.

24
únor
2015

Recitační soutěž žáků 2. a 3. tříd

Kategorie: Škola

Dne 18. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 2. a 3. tříd.

18
prosinec
2014

Vánoce na dědině

Kategorie: Škola

Žáci 2. tříd si konec roku zpestřili poznávacím výletem do dob našich prababiček a pradědečků ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

4
prosinec
2014

Zdravá 5 na 1. stupni

Kategorie: Škola

Koncem listopadu proběhl na 1. stupni naší školy vzdělávací program Zdravá 5, který dětem poskytl zdarma Nadační fond Albert .

7
listopad
2014

Jeden za všechny - všichni za jednoho (Adapťáček druháčků)

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 6. listopadu se děti ze 2. B sešly se svými rodiči a prarodiči v naší škole, aby si společně užili 2 hodiny zábavy.

15
říjen
2014

Pohádková knihovna

Kategorie: Škola

Městská knihovna v Kopřivnici si pro naše žáky ze 2. tříd připravila motivační program "Netradiční pohádky."

13
říjen
2014

Podzimní čarování ve 2. třídách

Kategorie: Škola

V pondělí 13. 10 2014 děti 2.tříd prožily netradičně. Výuka probíhala formou projektového dne s tématikou podzimu. Jak se jim pracovalo, uvidíte na přiložených fotografiích.

9
červen
2014

Prvňáčci na výletě

Kategorie: Škola

Přiblížil se konec školního roku . Děti z 1. tříd prožily svůj první výlet na Liščím mlýně ve Frenštátě pod Radhoštěm.

18
duben
2014

Velikonoční tvoření v 1. B

Kategorie: Škola

Poslední den před velikonočními svátky jsme v naší třídě prožili trošku svátečně.

7
duben
2014

Hody, hody, doprovody

Kategorie: Škola

S blížícími se velikonočními svátky jsme přijali nabídku ekologického centra Hájenka v Kopřivnici s programem pro 1. třídy Hody, hody, doprovody.

20
prosinec
2013

Vánoční tvoření v 1. B

Kategorie: Škola

Poslední školní den v roce 2013 jsme si pěkně oslavili.

14
listopad
2013

Slavnosti Slabikáře v 1.B

Kategorie: Škola

Dnešní den byl pro děti z první třídy slavnostní. Dostávaly svou první knížku - Slabikář.

12
listopad
2013

Adapťáček 1.B

Kategorie: Škola

V úterý 12. listopadu jsme se sešli i se sourozenci, rodiči a prarodiči v tělocvičně naší školy.

25
říjen
2013

Bramborový den

Kategorie: Škola

Poslední den před podzimními prázdninami jsme prožili ve třídě 1.B netradičně. Nazvali jsme si ho Bramborový den.

1
říjen
2013

Projektový den prvňáčků: Jsem školák

Kategorie: Škola

Měsíc přípravného období v 1. třídě zakončily děti projektovým dnem s názvem "Jsem školák".

27
květen
2013

Druháci na výletě

Kategorie: Škola

Malí turisté ze druhých tříd se 22. května vydali z Visalají na Bílý kříž.

21
květen
2013

Setkání s A. Dudkem

Kategorie: Škola

V pátek 17.5. 2013 navštívil naši školu známý ilustrátor dětských knížek a časopisů pan Adolf Dudek.

17
duben
2013

3. Předškoláček

Kategorie: Škola

V úterý 16. 4. jsme se opět sešli ve škole s budoucími prvňáčky a jejich rodiči.

21
březen
2013

2. Předškoláček

Kategorie: Škola

Dne 19. 3. 2013 se v naší škole opět sešli budoucí prvňáčci s rodiči a paní učitelky prvního stupně - Petra Hanzelková, Monika Tomanová a Lenka Škarková. Rodičům byla celou dobu k dispozici paní psycholožka Radka Míková.

23
únor
2013

1. Předškoláček

Kategorie: Škola

Dne 19. 2. 2013 proběhlo na naší škole první setkání  předškoláčků, rodičů a p.učitelek 1. stupně.

7
prosinec
2012

Vánoce na dědině - 2.A, 2.B

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek, 6. 12. se žáci druhých tříd na chvíli vrátili o desítky i stovky let zpět v čase.

3
prosinec
2012

Hrátky s kamarády

Kategorie: Škola

Čtvrteční odpoledne patřila tělocvična ZŠ Alšova dětem ze třídy 2.B a jejich sourozencům, rodičům i jejich prarodičům. Společně se všichni setkali na akci Hrátky s kamarády.

3
prosinec
2012

Včelí království

Kategorie: Škola

Středeční dopoledne měly děti ze 2.B zpestřené o ekologický program Včelí království.

16
říjen
2012

Návštěva knihovny

Kategorie: Škola

Dne 15. 10. 2012 navštívili naši druháci Městskou knihovnu v Kopřivnici.

2
říjen
2012

Projektový den ve třídě 2.B

Kategorie: Škola

Dne 27. 9. 2012 končila pedagogickou praxi v naší třídě studentka PdF Brno Barbora Miková.Pro děti si připravila projektový den, jehož název Záhadný atlas stromů si vymyslely k danému tématu děti.

26
červen
2012

Pasování prvňáčků na čtenáře

Kategorie: Škola

21.6.2012 jsme s dětmi z 1. třídy navštívili měst. knihovnu v Kopřivnici.

1
květen
2012

Výlet na Bubla ranč

Kategorie: Škola

V rámci Dne Země se naši nejmenší žáci vydali na celodenní výlet na Bubla ranč.

12
duben
2012

Přátelství

Kategorie: Škola

Ve čtvrtek 12.dubna jsme v naší třídě 1.B přivítali naši školní p. psycholožku Radku Míkovou, která si pro děti připravila program o přátelství.

2
duben
2012

Velikonoční tvoření v MŠ

Kategorie: Škola

V pondělí 2. 4. naše třída 1. B navštívila MŠ I. Šustaly, kde společně s budoucími prvňáčky děti vyráběly velikonoční dekorace.

2
duben
2012

Čtení s H. Ch. Andersenem

Kategorie: Škola

V pátek 30. března se i naše třída 1.B připojila k těm, kteří si již po dvanácté připomínají život a dílo H. Ch. Andersena.

20
březen
2012

Vítání jara

Kategorie: Škola

Všichni se už velmi těšíme na jaro, děti obzvlášť. Takže není divu, že ještě před zahájením jara podle kalendáře o něm všichni mluví a plánují, co budou dělat.

23
leden
2012

Předškoláček

Kategorie: Škola

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

obracíme se na Vás s nabídkou programu " Předškoláček ", který na naší škole úspěšně započal  v předloňském roce.

23
prosinec
2011

Oslava Vánoc v 1.B

Kategorie: Škola

Celý poslední prosincový týden se v naší třídě nesl v duchu blížících se vánočních svátků.

19
listopad
2011

Adapťáček prvňáčků aneb Buďme kamarádi.

Kategorie: Škola

V úterý 15.11. 2011 v prostorách ZŠ Alšova probíhala akce pro děti z 1.B třídy "Buďme kamarádi".

10
listopad
2011

Slavnosti Slabikáře ve třídě 1.B

Kategorie: Škola

V pátek 4.11. čekal na děti pohádkový program, kterým jsme společně chtěli oslavit další cestu k úspěšnému čtení a práci se Slabikářem.

10
listopad
2011

Jak se žilo ve staré chaloupce

Kategorie: Škola

S panem Václavem Michaličkou z Muzea Novojičínska jsme se přenesli do starých pradávných časů našich prapraprababiček a praprapradědečků.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter