Školní preventista

Nacházíte se: Úvodní stránka >> Školní preventista

Školní metodik prevence: Mgr. Darina Caloňová, Ph.D.

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: pátek 8.00 - 8.45.

Lze se sejít kdykoliv i mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě, a to prostřednictvím emailu (calonova@zsalsova.cz) nebo přes bakaláře.

Vážení rodiče a milí žáci,

naše škola již několik let pracuje podle Minimálního preventivního programu zaměřeného na minimalizaci rizikového chování žáků, mezi něž zejména patří:

 • šikanování a násilí
 • kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
 • kriminalita, delikvence, vandalismus
 • záškoláctví
 • užívání návykových látek, anabolik a medikamentů
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
 • gambling (patologické hráčství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí

Pro lepší orientaci k tématu šikany a kyberšikany si dovoluji nabídnout odkazy na užitečné webové stránky:

 • https://bezpecne-online.ncbi.cz/ - vzdělávací server, který se zaměřuje především na děti a dospívající, cílem je podporovat u dětí bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií,
 • http://www.e-bezpeci.cz -  články, odborné texty, výzkumné studie, materiály týkající se kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, stalkingu a Facebooku,
 • www.kybersikana.eu - webová stránka určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům,  zajímavé články, které se snaží dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat,
 • http://www.sikana.org - stránka určena obětem šikanování, zaměřena na prevenci tohoto závažného celospolečenského problému.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter