10
září
2018

1. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Úvodní schůzka Školní žákovské samosprávy, která proběhla v pátek 7. 9. 2018, byla schůzkou seznamovací a plánovací.

Co jsme projednávali

  • na začátku schůzky se jednotliví členové přestavili a byli přivítáni zejména noví členové ŠŽS (z řad nižších ročníků)
  • dalším bodem bylo seznámení nových zástupců jednotlivých tříd s náplní práce ŠŽS, s povinnostmi a právy jednotlivých členů
  • proběhla volba předsedy a místopředsedy
  • po volbě proběhla diskuse, jaké tematické dny organizovat (plánujeme Halloweenský den, který se uskuteční 26. 10. 2018 a na listopad plánujeme tematický den podle vlastního výběru)
  • budeme pokračovat v akcích pro mladší spolužáky (Mikuláš, čerti a andělé), opět uskutečníme Den naruby
  • osvědčila se spolupráce se školní jídelnou – máme možnost se podílet na tvorbě jídelníčku (každá třída může navrhnout dvě nejoblíbenější jídla)
  • stávající členka Dětského zastupitelstva seznámila nové členy s náplní činnosti DZ, v tomto školním roce bude naši školu v DZ také zastupovat nový člen ze třídy IX. A
  • termín další schůzky byl stanoven na pátek 12. 10. 2018

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter