21
květen
2018

9. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Květnovou schůzku ŠŽS vedla Martina Goršanová, která seznámila členy s programem nového setkání: hodnocení akce Malujme se navzájem, sběr vršků, příprava Dne dětí, obědy na přání, zprávy z Dětského zastupitelstva.

Co jsme projednávali

  • na začátku schůzky jsme ohodnotili akci „Malujme se navzájem“, která proběhla v rámci třetího ročníku Týdne pro rodinu v Kopřivnici – určité nedostatky byly zejména při propagaci této akce, někteří zástupci tříd neinformovali své spolužáky i přesto, že akce byla připravována delší dobu a veškeré informace včetně letáčku byly v dostatečném předstihu známy
  • Kristýna Vývodová připomněla, že do pondělí 21. 5. mohou žáci navrhnout dvě oblíbená jídla
  • sběr plastových vršků – bude ukončen na konci května, během června budou vršky předány
  • zprávy z Dětského zastupitelstva – benefiční koncert se přesouvá na příští školní rok
  • nejvíce jsme se věnovali přípravě Dne dětí, který proběhne v pátek 1. 6. 2018 během 1. – 3. vyučovací hodiny, veškeré informace poskytnou zástupci tříd (nechceme více prozrazovat, protože pro mladší spolužáky bude tato akce malým překvapením)
  • na závěr schůzky vyzvala Martina Goršanová všechny zúčastněné, aby nebyli nevšímaví k různým nešvarům, které se dějí i mimo vyučování a mimo školu (házení ovoce po spolužácích, nadávky a posměšky, pomluvy, …)
  • termín další schůzky byl stanoven na pátek 15. 6. 2018

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter