12
březen
2018

7. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek 9. 3. 2018 sešli na další schůzce Školní žákovské samosprávy. Schůzku vedla Kristýna Vývodová, která seznámila členy s programem nového setkání: sběr vršků, návrh na dubnový tematický den, vyhlášení Dne naruby, příprava akcí Malujme se navzájem a Dne dětí, obědy na přání, zprávy z Dětského zastupitelstva.

Co jsme projednávali

  • na začátku schůzky jsme ohodnotili „Černobílý den“ jako akci spíše zdařilou
  • ve středu 28. 3. 2018 nás čeká „Den naruby“, žáci z mnoha tříd jsou již rozhodnuti, že se do akce zapojí, některé dívky mají zájem si vyzkoušet roli učitelů u mladších spolužáků, připomínáme, že s výměnou rolí musí souhlasit vyučující
  • zástupci jednotlivých tříd mají do příští schůzky zjistit, zda bude zájem o konání RETRO tematického dne
  • sběr plastových vršků – stále probíhá a vršky je možno sbírat až do konce května
  • žáci mají stále možnost podílet se na tvorbě jídelníčku – každá třída může navrhnout dvě oblíbená jídla, žáci jsou s touto možností spokojeni, na jídelníček byla zařazena tři jídla, která žáci navrhli
  • akce s názvem Malujme se navzájem, která proběhne v rámci Týdne pro rodinu, se uskuteční ve středu 16. 5. 2018 od 15.00 do 17.00 v atriu školy, v případě nepříznivého počasí ve výtvarné dílně
  • Den dětí, který by proběhl v pátek 1. 6. 2018, je v přípravné fázi, musíme zajistit aktivity a zájemce, kteří by se na přípravě podíleli
  • Kristýna Vývodová podala informace z Dětského zastupitelstva – opět proběhne anketa Zlatý Komenský, hlasovací lístky budou rozdány žákům 2. stupně v nebližší době
  • termín další schůzky byl stanoven na pátek 20. 4. 2018

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter