15
leden
2018

5. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Lednovou schůzku ŠŽS vedla Martina Goršanová, která v úvodu schůzky seznámila členy s programem našeho setkání: konání tematického dne, průběh sbírky plastových vršků, zprávy z DZ, tvorba školního časopisu, možnost podílet se na školním jídelníčku.

Co jsme projednávali

  • v úvodu vyzvala Martina všechny zúčastněné, aby se vyjádřili ke konání dalšího tematického dne, největší zájem byl o konání Formálního dne, ale také byla vznesena připomínka, že je těžké navrhnout téma, které by vyhovovalo všem třídám, proto jsme se rozhodli, že konání Formálního dne (středa 31. 1. 2018) necháme na zvážení každé třídy
  • stále probíhá sběr plastových vršků - v některých třídách velmi úspěšně, v jiných třídách je sběr horší
  • máme možnost se zapojit do akce „Týden pro rodinu“ pořádané MÚ Kopřivnice během druhého týdne v květnu – nutno navrhnout nové aktivity pro konání akce
  • Kristýna Vývodová informovala o akci pořádané DZ – dne 1. 2. 2018 proběhne diskuse kopřivnické mládeže se starostou města, z každé školy bude nominováno 6 zástupců z osmých a devátých tříd, kteří mohou vyvolat diskusi na témata, která vás zajímají nebo trápí
  • vydávání školního časopisu necháme až na konec dubna, do té doby je možno sbírat různé příspěvky
  • každá třída má možnost navrhnout dvě nejoblíbenější jídla, takto připravený seznam předloží Erik Novotný a Kristýna Vývodová vedoucí školní jídelny paní Babincové (dle možností budou jídla zahrnuta do jídelníčku)
  • termín další schůzky byl stanoven na pátek 9. 2. 2018

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter