11
prosinec
2017

4. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v pátek 8. 12. 2017 sešli na další schůzce Školní žákovské samosprávy, aby tentokrát pod vedením Kristýny Vývodové hodnotili úkoly a činnosti, které projednávali na listopadové schůzce.

Co jsme projednávali

  • v úvodu vyzvala Kristýna všechny zúčastněné, aby ohodnotili průběh a realizaci naplánovaných akcí: Brýlový den patřil k těm méně povedeným (více se zúčastnili mladší spolužáci), akce s názvem Mikuláš, čerti a andělé naopak byla hodnocena jako dobře připravená a zdařilá
  • vyhlašujeme sbírku plastových vršků, každá třída si sama rozhodne, jakým způsobem bude vršky sbírat, odevzdávat se budou vršky za celou školu
  • Barbora Žáčková podala požadavek pořídit nástěnné hodiny do všech tříd (žákům občas chybí během výuky ukazatel času) – v některých třídách hodiny jsou, žáci si je pořídili sami (pořízení nástěnných hodin do kmenových tříd je v kompetenci každé třídy)
  • opět proběhla diskuse, jaké tematické dny organizovat, byla navrhnuta tři témata: Černobílý den, Formální den a Den převleků (zástupci jednotlivých tříd mají do příští schůzky zjistit, o které téma bude největší zájem)
  • žáci 7. A podali požadavek zařadit do jídelníčku ve školní jídelně pizzu – Erik Novotný požadavek přednese u vedoucí školní jídelny paní Babincové a na příští schůzce podá informace
  • stále není dořešeno vydávání školního časopisu – je nutné sestavit zodpovědný tým žáků, který si vydávání časopisu vezme na starost
  • termín další schůzky byl stanoven na pátek 12. 1. 2018

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter