16
říjen
2017

2. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu 13. 10. 2017 jsme se sešli v plném zastoupení, abychom projednali nejdůležitější úkoly a připravili nové akce.

Co jsme projednávali

  • začátek schůzky vedla Martina Goršanová, která připomněla návrhy na připravovaný tematický den, zvítězil nápad s plyšáky, ale také se často opakoval návrh na pořádání halloweenského dne, ŠŽS se domluvila na termínu (středa 25. 10. 2017), ale zatím o tématu není rozhodnuto (znovu bude zjišťován zájem a zástupci jednotlivých tříd měli informovat ještě v pátek Martinu Goršanovou), dále byli pověřeni někteří členové, aby předali informace o konání dne spolužákům z 1. stupně, přípravou letáčku byla pověřena Julie Rašková
  • Martina Goršanová dále informovala o schůzce DZ – první schůzka byla seznamovací a proto zatím nejsou žádné bližší informace o aktivitách týkající se i naší školy
  • dalším bodem byl návrh zástupkyň z 8. A na pořízení košů nebo nádob na deštníky v šatnách – v případě deštivého počasí je na deštníky málo místa a občas dojde k jejich poničení (zjistí Martina Goršanová)
  • Julie Rašková upozornila na situaci kolem ovoce a mléčných výrobků, které děti dostávají v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol – rozlité mléko v šatně, ovoce poházené na chodbě a před školou, zástupci mají předložit svým spolužákům informaci o tom, ať oni sami navrhnou postup, jak tomuto nešvaru zabránit, protože nepořádek vrhá špatné světlo na všechny
  • termín další schůzky byl stanoven na pátek 10. 11. 2017

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter