5
říjen
2017

Výměnný pobyt v Německu

Kategorie: Škola

Na dny 28. 5. – 2. 6. 2018 plánuje ZŠ Alšova výměnný pobyt našich žáků s partnerským městem Zwönitz, přesněji s Gymnáziem Zwönitz. Akce se zúčastní 14 vybraných žáků 8. ročníku, popř. 9. ročníku.

Výměnné pobyty jsou spolufinancovány městem Kopřivnice. Pobyt umožňuje dětem poznat každodenní život v hostitelské zemi a zdokonalit si své jazykové znalosti (komunikačním jazykem mezi dětmi je angličtina). Žáci se budou účastnit různých aktivit ve škole i mimo ni. Seznámí se s městem a s jeho zajímavostmi, poznají bližší i vzdálenější okolí Zwönitzu.

Děti budou ubytovány v  rodinách, náklady na pobyt hradí německá strana, naši žáci si zčásti zaplatí cestu a vstupy na akce u nás (předpokládaná částka je 1 000 Kč).

Předpokládáme, že ti žáci a rodiče, kteří nabídku využijí, budou ochotni rovněž ubytovat ve svých domovech zahraniční hosty.

V případě většího zájmu si škola vyhrazuje právo výběru účastníků.

Kopřivnice 25. 9. 2017                                                                                 Mgr. K. Kočiš

…………………………………………………………………………………………………..

Přihlašuji svého syna/svou dceru ___________________________________ k výměnnému pobytu ve dnech 28. 5. – 2. 6. 2018.

Datum: __________________                      Podpis rodičů: _________________

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter