3
říjen
2017

Evropský den jazyků

Kategorie: Škola

Ve středu 27. září proběhla v ZŠ na ulici Alšově projektová výuka ve znamení Evropského dne jazyků. Žáci druhého stupně měli za úkol vypracovat během tří vyučovacích hodin „informační leták“ cestovní kanceláře o určité evropské zemi, který měl obsahovat odpovědi na otázky, s nimiž byli seznámeni před vlastní prací na projektu.

Každá třída si pár dnů předtím vylosovala státy (podle počtu žáků a skupin ve třídě); žáci si o těchto státech mohli do středy vyhledat nejrůznější informace, do školy si směli donést obrázky, popř. knihy a z nich pak při práci čerpat. Teprve ve středu však byly děti informovány o přesném znění úkolu, který měly zvládnout.

Během celého dopoledne mohli žáci využít internet ve třídách či kabinetech učitelů, nahlédnout do atlasů či encyklopedií, mohli svou práci konzultovat s vyučujícími.

Prezentace projektů proběhly po ročnících, i s návštěvami netřídních učitelů. Nejlepší práce byly následně vystaveny ve vestibulu školy, kde si je mohou prohlédnout návštěvníci školy a při třídních schůzkách i rodiče.

Vítězné cestovní kanceláře:

6. ročník:

1. Estonsko – R. Hanzelková, N. Šťastná, F. Čermák, D. Holain (6.A)

2. Finsko – N. Bartoňová, L. Navrátilová, A. Beňová, J. Saňák (6.A)

3. Itálie – V. Hyvnarová, D. Skálová, Z. Krausová, M. Melčák (6.A)

7. ročník:

1. Norsko –K. Vývodová, J. Maléř, S. Šimíčková, N. Ondryášová, L. Socha (7.A)

2. Švédsko – B. Pavlová, P. Čecho, T. Heiniš, J. Rýc, A. Holcová (7.A)

3. Estonsko – T. Blažková, Fr. J. Špačinský, A. Šrámková, M. Cvrkal, D. Bielas (7.A)

8. ročník:

1. Norsko – Z. Babincová, Z. Goršanová, M. Schäfer

2. Švédsko – V. Bačák, K. Mičanová, V. Bartoňová, V. Petrželka

3. Řecko – N. Darivčáková, D. Valášek, A. Šicová, K. Malota, M. Šimíčková

9. ročník:

1. Portugalsko – A. Starová, M. Pjentaková, K. Grossmann, D. Jaroš (9.B)

2. Dánsko – E. Michálková, K. Holainová, R. Davidová, J. Böhmová (9.A)

3. Estonsko – V. Žáčková, O. Čeladník, M. Šenkeříková (9.B)

Fotky

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter