8
leden
2012

Informace o nových skutečnostech v přijímacím řízení na SŠ

Kategorie: Škola

Dne 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona č. 472/2011 Sb., kterou se mění i některé skutečnosti týkající se přijímacího řízení žáků na SŠ.

Nejdůležitější změny:

  • zrušení výstupního hodnocení
  • pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky
  • ředitel SŠ zveřejní do 3 pracovních dnů od konání přijímacích zkoušek seznam přijatých uchazečů, písemné rozhodnutí o nepřijetí odešle jen nepřijatým
  • v případě přijetí doručí uchazeč řediteli SŠ zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
  • zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, výjimku tvoří jen případné přijetí na škole, kde byl uchazeč přijat na základě odvolání

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter