23
duben
2015

Den Země trochu jinak

Kategorie: Škola

Den Země je den věnovaný Zemi a každoročně se koná 22. dubna. Žáci z 6. B a 9. B se do oslav Dne Země zapojili netradičním způsobem. Pro kamarády prvňáčky připravili ekologický program s tématem „Den Země a odpady kolem nás“.

První dvě vyučovací hodiny byli prvňáčci ve třídách, kde pro ně připravili žáci z 9. B besedu na téma Den Země. Dětem bylo vysvětleno, kdy se slaví Den Země a také proč si ho připomínáme a jak se máme k naší Zemi chovat.  Během této doby žáci z 6. B pilně připravovali otázky a úkoly s touto tematikou.

Během dalších dvou vyučovacích hodin plnily malé děti v doprovodu starších kamarádů připravené úkoly na jednotlivých stanovištích. Všechna stanoviště byla pro lepší orientaci označena číslem a nacházela se v prostorách parku a sportovního hřiště. Po splnění každého úkolu byl dětem dán zápis do připravené kartičky. Po vyplnění kartičky a splnění i doplňkových úkolů byly děti odměněny drobnou sladkostí.

Věříme, že krátké, hravé a poučné dopoledne se malým spolužákům líbilo a žákům z 6. B a 9. B patří poděkování za připravené aktivity.

Jak se malým i starším dětem projektový den podařil, se můžete podívat na fotkách, které pro vás pořídil Mgr. Petr Liberda.

Fotografie k článku

IMG_4867.JPG IMG_4868.JPG IMG_4873.JPG IMG_4884.JPG IMG_4885.JPG IMG_4886.JPG IMG_4888.JPG IMG_4890.JPG IMG_4892.JPG IMG_4895.JPG IMG_4896.JPG IMG_4897.JPG IMG_4899.JPG IMG_4902.JPG IMG_4908.JPG IMG_4909.JPG IMG_4916.JPG IMG_4927.JPG IMG_4932.JPG IMG_4933.JPG IMG_4937.JPG IMG_4941.JPG IMG_4944.JPG IMG_4945.JPG IMG_4952.JPG IMG_4956.JPG IMG_4966.JPG IMG_4968.JPG IMG_4970.JPG IMG_4974.JPG IMG_4975.JPG IMG_4978.JPG IMG_4980.JPG IMG_4981.JPG IMG_4983.JPG IMG_4985.JPG

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter