22
duben
2015

8. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v úterý sešli na dubnové schůzce Školní žákovské samosprávy. V úvodu Karolína Špačková, která schůzku vedla, přivítala všechny členy a seznámila přítomné s programem (hodnocení aktivit z minulého období, zprávy z Dětského zastupitelstva, finance z Barborkového jarmarku, informace o soutěži „Talent roku“, různé).

Co jsme projednávali

  • na začátku schůzky proběhlo hodnocení aktivit z minulého období: Den naruby byl hodnocen jako zdařilý, Motýlkový den jako méně zdařilý, Motýlkový den nebyl mnohými správně pochopen a některé třídy z 1. stupně nebyly osobně o akci informovány (1. třídy osobně o akci informovala Karolína Špačková),
  • zprávy z Dětského zastupitelstva: byla vyhodnocena sbírka nepotřebných CD a DVD, z naší školy nejvíce nasbírali žáci z 9. tříd, celou akci potom vyhráli žáci ze ZŠ 17. listopadu, dále se na DZ řešilo, zda místním rozhlasem informovat všechny občany v Kopřivnici o připravovaných akcích, spolužáci mají zjistit, jakou formu informovanosti by preferovali (místní rozhlas, Kopřivnické noviny, internet nebo kabelové televizní vysílání)
  • Lukáš Herblich zjistil u p. u. Dorazilové přesné částky pro jednotlivé třídy, které byly získány prodejem výrobků na Barborkovém jarmarku, jednotlivé třídy se rozhodnou samy, jak s financemi naloží
  • členové ŠŽS mají informovat své spolužáky o zajímavé soutěži s názvem „Talent roku“, do soutěže se může přihlásit každý, kdo rád sportuje a pořídí fotky nebo video ze sportovní aktivity, více informací o pravidlech soutěže můžete získat na www.talentroku.cz
  • Daniel Komárek a Karolína Špačková zjistí informace u p. Jany Babincové, zda by bylo možné v bufetu prodávat kromě potravin také školní potřeby (pravítka, sešity, …)
  • termín další schůzky byl stanoven na úterý 12. 5. 2015

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter