24
listopad
2014

Preventivní programy pro žáky 2. stupně

Kategorie: Škola

Lektoři z Renarkonu o. p. s. (Centra primární prevence z Ostravy) realizovali v pátek 21. 11. 2014 prožitkové programy určené žákům 6. – 9. tříd.

Besedy byly zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů. Žákům 6. tříd byl určen prožitkový program s problematikou šikany (co je šikana, jak se projevuje, jak se mohu bránit…), žákům 7. tříd program o zdravém životním stylu (způsoby kvalitního trávení volného času, režim dne, posilování a rozvoj sebepoznání…). Besedu vedenou hravou formou na téma „Drogy“ (rozdělení, účinky, rizika, odmítání, závislost) si prožili žáci 8. tříd a nejstarším žákům byla určena beseda na téma „Poruchy příjmu potravy“.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter