23
září
2014

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Kategorie: Škola

Kdy: ve středu 24. září (1. – 4. vyučovací hodina)

Pro: 2. stupeň

Letošní Evropský den jazyků věnujeme antickému Řecku a Římu.

Proč zrovna jim?

Ano, od doby, kdy tyto země stály na výsluní, uplynulo dva tisíce let. Přesto můžeme zodpovědně tvrdit, že bez jejich kulturního a jazykového přínosu by byly Evropa a svět vůbec mnohem chudší.

Některá slova pocházející z řečtiny nebo latiny používáme takřka denně, aniž si uvědomujeme, že nejsou českého či slovanského původu. Například: absolutní, absolvo­vat, adoptovat, advokát, agrese, akrobacie, akorát, aktovka, akvárium, album, ambulance, anděl, andulka, anekdota, angína, angrešt, anténa, aparát, apríl, areál, argument, archeolog, architekt, archiv, aritmetika, asfalt, asistovat, astra, atlet, atmosféra, auto, automat, autor. A to jsme prosím jen u několika slov za začátku abecedy!

Jen se zkuste někdy podívat do Slovníku spisovné češtiny nebo jakéhokoliv slovníku cizích slov!

My se však nebudeme zabývat pouze řeckými a latinskými slovy, která ovlivnila nejen češtinu, ale i jiné evropské jazyky, ale pokusíme se do antického období proniknout hlouběji. Pro žáky 6. tříd to budou zřejmě úplné novinky, je totiž učivo o antice teprve čeká. Ostatní žáci si mohou své vědomosti osvěžit a dále doplnit.

A tak se podíváme na to, jak se před dvěma tisíci lety stavělo, zjistíme, o čem přemýšlel Platón, pokusíme se zdokonalit v řečnictví, v němž mnoho Řeků a Římanů vynikalo. Zjistíme, jak vznikala první divadelní představení, do čeho se tehdy lidé oblékali, a máme jedinečnou šanci se stát olympioniky.

Přejeme vám, milí žáci, aby se vám středeční vyučování líbilo a abyste si do života odnesli poznání, že bez dávných civilizací bychom nebyli tím, čím jsme dnes.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter