10
září
2014

1. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Úvodní schůzka Školní žákovské samosprávy byla schůzkou seznamovací a plánovací. Zástupci jednotlivých tříd se na 1. schůzce sešli v úterý 9. 9. 2014 v plném počtu.

Co jsme projednávali

  • byli přivítáni noví členové ŠŽS (zejména z řad nižších ročníků), zástupci jednotlivých tříd byli seznámeni s náplní práce ŠŽS, s povinnostmi a právy jednotlivých členů
  • proběhla volba předsedy (Karolína Špačková - 9. B), místopředsedy (Jiří Trčka - 8. B) a mluvčího (Lukáš Herblich – 8. A)
  • byli navrhnuti zástupci naší školy do Dětského zastupitelstva, v letošním školním roce budou naši školu zastupovat Daniel Komárek a Karolína Špačková (9. B), Lukáš Herblich (8. A) a Jiří Trčka (8. B)
  • byly naplánovány aktivity pro nový školní rok: pokračovat v akcích pro mladší spolužáky (Mikuláš, čerti a andělé), pokračovat v tematicky zaměřených dnech (na příští schůzce bude dohodnuto téma prvního tematicky zaměřeného dne), opět uskutečnit Den naruby a připravit pro spolužáky z 1. stupně Den dětí
  • na závěr schůzky byl řešen problém, který se objevil již na začátku letošního školního roku: úmyslné ničení majetku na chlapeckých záchodech, opět vyzýváme všechny žáky k tomu, aby nebyli neteční k těmto nešvarům a nebáli se na ničitele poukázat nebo proti nim zasáhnout
  • termín další schůzky byl stanoven na úterý 7. 10. 2014

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter