12
březen
2014

7. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

Zástupci jednotlivých tříd se v úterý sešli na již 7. schůzce Školní žákovské samosprávy. Celou schůzku vedla Elizabeth Pexová, která připomněla přípravu našich školních akcí a podala informace z Dětského zastupitelstva.

Co jsme projednávali

  • na začátku schůzky zástupkyně Dětského zastupitelstva Karolína Pustějovská a Elizabeth Pexová seznámily členy ŠŽS s pravidly ankety Zlatý Komenský – hlasovací lístky mají zástupci jednotlivých tříd odevzdat dívkám co nejdříve, nejpozději do konce týdne
  • Lucie Horáková poskytla informace o přípravě akce pro mladší spolužáky ke Dni dětí – akci připraví žáci z 9. tříd, celá akce se bude skládat ze dvou částí: v první bude připravena malá show (divadlo, scénky, anekdoty, …), ve druhé části budou pro děti určitě připraveny soutěže na jednotlivých stanovištích
  • v pátek 28. 3. 2014 nás čeká „Den naruby“, v mnohých třídách jsou již rozděleny role učitelů, dívky z 9. tříd podaly návrh, zda by si nemohly vyzkoušet roli učitele u spolužáků z 1. – 2. tříd (zájemci se budou kontaktovat s třídními učitelkami a s jejich souhlasem si výuku připraví)
  • Terezie Poledníková vyslovila návrh týkající se prodeje mléčných výrobků v našem bufetu (podrobnější informace o možnosti prodeje bude Terezie zjišťovat u vedoucí jídelny Ing. Jany Babincové)
  • na závěr schůzky byl řešen problém, který nás trápí již dlouhou dobu: úmyslné ničení majetku ve společných prostorách školy (ucpávání záchodových mís, ovoce rozmačkané na zdech při cestě z jídelny), vyzýváme proto všechny spolužáky k tomu, aby nebyli neteční k těmto nešvarům a nebáli se na ničitele poukázat nebo proti nim zasáhnout
  • termín další schůzky byl stanoven na úterý 8. 4. 2014

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter