12
únor
2014

6. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu v úterý 11. 2. 2014 jsme se sešli, abychom zhodnotili akce, které proběhly, a projednali přípravu dalších aktivit.

Co jsme projednávali

  • začátek schůzky patřil vyhodnocení akce pod názvem „Kloboučkový den“, která proběhla ve čtvrtek 30. 1. 2014 – zejména mladším spolužákům se tematicky zaměřený den líbil, ale i spolužáci z vyšších ročníků si kloboučky na hlavě užívali
  • velkou část naší schůzky jsme věnovali přípravě akce, kterou jsme nazvali „Den naruby“ – žák bude učitel a učitel bude žák, zástupci jednotlivých tříd měli za úkol informovat svoje spolužáky o podrobnostech a zjistit zájem o konání této akce, na základě kladné odezvy vyhlašuje ŠŽS na pátek 28. 3. 2014 „Den naruby“ (tento termín nebyl zvolen náhodně, v České republice si tento den připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského, patrona českého školství, v kalendáři je uveden jako Den učitelů)
  • příprava Dne dětí – žáci 9. tříd pod vedení Lucie Horákové mají do příští schůzky připravit konkrétní návrhy
  • informace o nových akcích Dětského zastupitelstva nemáme, protože schůzka členů DZ zatím neproběhla
  • p. u. Sylva Ježová informovala o možnosti navštívit pana starostu na radnici – návštěva proběhne až v měsíci květnu nebo červnu
  • termín další schůzky byl stanoven na úterý 11. 3. 2014

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter