4
prosinec
2013

4. schůzka ŠŽS

Kategorie: Škola

V předem naplánovaném termínu 3. 12. 2013 jsme se sešli v plném zastoupení, abychom ohodnotili aktivity, které proběhly, projednali nejdůležitější úkoly a připravili akce nové.

Co jsme projednávali

  • tematicky zaměřený „Barevný den“, který proběhl v říjnu, se nám povedl (nadšeni byli zejména mladší spolužáci), Elizabeth Pexová poděkovala za vytvoření propagačního letáku (letáček připravil Ondřej Štěpán)
  • po listopadovém setkání se starostou Ing. Josefem Jalůvkou bylo vysloveno přání, zda by členové ŠŽS nemohli navštívit pana starostu na radnici – možnost návštěvy radnice a vhodný termín setkání se pokusí zajistit p. u. Sylva Ježová
  • změna zvonění – ukončili jsme diskusi na toto téma: změna by měla vést k lepšímu zvonění, takové zvonění vybráno nebylo a z toho důvodu ke změně nedojde
  • na čtvrtek 5. 12. 2013 připravujeme již tradičně akci pro mladší spolužáky pod názvem „Mikuláš, čerti a andělé“ (podílet se na ní budou vybraní žáci ze tříd osmého ročníku, z 5. B a 6. A)
  • o akcích organizovaných Dětským zastupitelstvem nás informovala Elizabeth Pexová – zatím není žádná akce, která by se týkala naší školy
  • na závěr schůzky poděkovala předsedkyně ŠŽS všem, kteří se podílejí na tvorbě a distribuci informačního letáčku
  • termín další schůzky byl stanoven na úterý 14. 1. 2014

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter