15
říjen
2013

Pro rodiče žáků 8. ročníku

Kategorie: Škola

Výměnný pobyt žáků naší školy ve Zwönitzu, partnerském městě Kopřivnice

Na dny 18. 5. – 24. 5. 2014 je zváno 15 žáků ZŠ Alšova k výměnnému pobytu na Matthes-Enderlein-Gymnáziu ve Zwönitzu.

Ve školním roce 2013/2014 pojedou naši žáci do Německa již pošesté. Výměnné pobyty jsou spolufinancovány městem Kopřivnice. Pobyt umožňuje dětem poznat každodenní život v hostitelské zemi a zdokonalit si své jazykové znalosti (komunikačním jazykem mezi dětmi je zpravidla angličtina). Žáci se budou účastnit vyučování a dalších aktivit ve škole i mimo ni. Seznámí se s městem a s jeho zajímavostmi, poznají bližší i vzdálenější okolí Zwönitzu.

Děti budou ubytovány v  rodinách, náklady na pobyt hradí německá strana, naši žáci si zčásti zaplatí cestu (bude upřesněno později).

Předpokládáme, že ti žáci, kteří německou nabídku využijí, budou ochotni se zapojit do podobné akce další rok v Kopřivnici a rovněž ubytovat ve svých domovech zahraniční hosty.

V případě většího zájmu si škola vyhrazuje právo výběru účastníků.

Kopřivnice 16. 10. 2013                                                                               Mgr. K. Kočiš

(Přihlášku dostanou žáci ve škole.)

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter